Nyító rendezvény 2014.november 13.

| 2015.06.29. 09:40:16 

Vissza

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a Közbeszerzési értesítőben ajánlati felhívást tett közzé Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítésére és bővítésére a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 kiemelt projekthez kapcsolódóan, mert az 1999-ben elkészült szennyvíztisztító telep jelenlegi technológiája már nem tudja teljesíteni a befogadó Duna-Tisza-Csatorna védelme érdekében előírt szigorú hatósági határértékeket, részben a megnövekedett terhelés, részben pedig télen a szennyvíztelepre érkező szennyvíz alacsony hőmérséklete miatt. A kiírt közbeszerzési eljárás sikeresen zárult, így Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a nyertes HÍD-Alsónémedi Konzorciummal a szennyvíztelep rekonstrukciójára 2014.09.25-én aláírta a kivitelezői szerződést.


Kasza Viktor előadása

Az Önkormányzat 2014. november 13-án tájékoztató előadást tartott szennyvíztisztító telepének bővítésével kapcsolatban. Az előadáson a polgármesteri köszöntő után Kozma Miklós a DAKÖV Kft. képviseletében beszélt a beruházás szükségességéről. Kasza Viktor projektmenedzser bemutatta a projekt jelenlegi állását és az eddig vezető hosszú utat a pályázat benyújtásától a megvalósulásig.

A Támogatási Szerződés (TSZ) szerint 2015.szeptember 30-ig kell befejezni a kivitelezést. Az eredetileg meghatározott támogatási arány (intenzitás) a projekt során 80%-ról 93%-ra nőtt, így 476 MFt támogatást vehetünk igénybe az Európai Unió Kohéziós Alapjától.

A beruházástól elvárt eredmények: a jelenlegi 600 m3/nap kapacitást 813 m3/nap kapacitásra növeljük, ami plusz 2430 úgynevezett lakosegyenérték (LE) ellátását jelenti. További fontos elvárt eredmény, hogy a tisztított szennyvíz minősége megfeleljen a szigorú környezetvédelmi előírásoknak, amit a technológia tesz lehetővé.

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep korszerűsítése projekt megvalósítása során a kivitelező HÍD-Alsónémedi Konzorcium feladata a szennyvíztisztító telep tervezése, és a tervezett létesítmények szakszerű megépítése, mindezt úgy, hogy a szennyvíztisztító telep üzeme folyamatosan biztosított legyen az építés ideje alatt is. A kivitelező komoly kihívásokkal szembesül a projekt sikere érdekében, ugyanis ahogy korábban említettük, egyrészről a környezetvédelmi hatóság rendkívül szigorú határértékeket írt elő a Duna-Tisza-csatorna védelmére, másrészről komoly kihívás a tisztítandó szennyvíz szokatlanul alacsony hőmérséklete. A rendezvényen Lengyel Dávid mutatta be a tervezett technológiát.

A komoly szakmai kihívást jelentő feladatokat és tisztíthatósági problémákat figyelembe véve az Alsónémedi Szennyvíztisztító Telep korszerűsítési tervezése során egy olyan szennyvíztisztító telep kerül megvalósításra, amely teljes mértékben megfelel a kor igényeinek, maradéktalanul teljesíti a vele szemben támasztott követelményeket az elérhető legmagasabb technológiai színvonal és maximális üzembiztonság mellett, illetve nem utolsó szempontként gazdaságosan üzemeltethető.

A korszerűsített szennyvíztisztító telepen egy olyan un. tömbösített műtárgy rendszer kerül megtervezésre és kiépítésre, amely magába foglalja a jelenlegi szennyvíztelep meglévő létesítményeit. Az új, megvalósításra kerülő technológiai biztosítja a téli és nyári időszakban a megfelelő minőségű tisztított szennyvizet.

 A szennyvíztisztító telepre bekerülő szennyvíz tisztítási folyamata a következő:

A tervezett technológia folyamatábrája


A településről nyomócsövön beérkezett szennyvizek mechanikai tisztítása a rács és homokfogó műtárgyban történik. Mechanikai tisztítást követően a szennyvíz biológiai tisztítása következik. A régi BIOGEST műtárgyakra – melyek felújításra kerülnek – az osztóműtárgyon keresztül jut a szennyvíz oly módon, hogy az osztóműtárgynál kerül szabályozásra, hogy melyik műtárgyba folyik a szennyvíz. Nyáron elegendő csak az egyik, míg télen mindkettő műtárgyat igénybe kell venni a tisztítási folyamat során. A tervezett tisztítási technológia lelkét az adja, hogy nyáron elegendő az 1 vonalas, míg télen az alacsony szennyvíz hőfok miatt szükséges mindkét műtárgysor tisztítási folyamatba való bevonása. A biogest medencékben történik az elődenitrifikáció. A szennyvíz biológiai tisztítása elődenitrifikációt követően levegőztetéssel folytatódik, majd az utóülepítéssel. Az utóülepítőről a szennyvíz egy labirint fertőtlenítő medencébe kerül, ahol szükség esetén a fertőtlenítés végezhető. Ezt követően utolsó tisztítási lépcsőként a szennyvíz egy homokszűrőre kerül, ahol a szennyvízből a legapróbb lebegőanyagok is eltávolításra kerülnek. A homokszűrt tisztított szennyvíz végezetül egy 1400 m hosszú csővezetéken át jut a Duna-Tisza Csatornába.

A szennyvíztisztító telep bővítése 2015 első felében kezdődik meg az új műtárgyak kivitelezésével. A kivitelezési munkák elkészülte 2015. szeptember végére várható.

 

Címkék: -

Vissza