Szennyvíztisztító telep korszerűsítése

| 2015.06.29. 09:35:46 

Vissza

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére és bővítésére az Európai Unió által is támogatott programot hirdetett meg. A nyílt közbeszerzési eljárás keretében megvalósítandó „Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése” című projekt alapvető célja, hogy a bővítés mellett lehetővé váljon a meglévő szennyvíztisztító telep hatásfokának növelése, és az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások betartása, mely a befogadóként alkalmazott Duna-Tisza csatorna vízminőségének védelme érdekében halaszthatatlan feladat.

2014. szeptember 25-én aláírásra került a generálkivitelezői szerződés a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, a HÍD - Alsónémedi Konzorciummal. A konzorcium vezetője a G-Híd Zrt – mely társaság 2011 novembere óta fióktelepet működtet Alsónémedi iparterületen -, konzorcium másik tagja a Hídépítő Zrt. Mindkét vállalat a 100%-osan magyar tulajdonú HÍD cégcsoport tagja. A Hídcsoport több évtizede meghatározó alakja a hazai építőiparnak, alaptevékenységükön, a hídépítésen túl elsősorban autópálya-, vasút-, szennyvíztisztító telep- és csatorna-, valamint vízépítés területén tevékenykedik. A cégcsoport jelentős referenciákkal rendelkezik szennyvíztelep kivitelezésében, melyek közül a legjelentősebb a Budapesti Központi Szennyvíztisztító telep, melyet a szakma 2013-ban építőipari nívódíjjal jutalmazott.

A most aláírt vállalkozói szerződés alapján a HÍD – Alsónémedi Konzorcium végzi az Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítéséhez és bővítéséhez tarozó teljes körű tervezési, engedélyezési és kivitelezési feladatokat, figyelembe véve Alsónémedi Nagyközségének, mint Megrendelőnek az igényeit.

A megtisztított szennyvíz befogadója védett felszíni vízfolyás, ennek következtében rendkívül szigorú kibocsátási paramétereket kell betartani, amely csak gondos előrelátó tervezéssel és előkészítéssel lehetséges. A nyertes konzorcium egy szakmai árajánlatot készített, melyben az alkalmazni kívánt technológia ezeket a szigorú feltételeket olyan módon képes kielégíteni, hogy a már meglévő műtárgyakat a legnagyobb százalékban integrálja.

Az előzetesen megtervezett szennyvíztisztító telep úgynevezett SBR (töltő-ürítő) rendszerű, azonban a helyi illetve országos üzemeltetési tapasztalatokból is láthatóak ennek a technológiának a korlátai, melyek különösen a téli hideg időszakban kerülnek előtérbe. A biológiai tisztítás hőmérséklet függése igen nagy. Minél alacsonyabb a víz hőmérséklete annál nagyobb térfogatú bioreaktorra van szükség. Ezen tény jobb kezelhetősége, valamint a hatásfok és a minél kisebb üzemeltetési költség szem előtt tartása miatt az SBR alapú biológiai tisztító üzem helyett egy két vízvonalas utóülepítőket is tartalmazó, folyamatos biológiai tisztítású szennyvíztisztító telep kerül megvalósításra. Így a szennyvíztisztító telep egyenletesebb tisztított vízminőséget biztosít a téli időszakban is, és kevésbé érzékeny az esetlegesen a csatornahálózatba kerülő nagy mennyiségű csapadékvízre, mely a szennyvíz hígulásához így annak nehezebb megtisztításához vezet. Mindezek mellett a két vízvonalas kialakítás miatt kapacitása rugalmasan változtatható, illetve az esetleges karbantartási feladatok a folyamatos üzemeltetés mellett elvégezhetők. A település lakói számára a szennyvízszolgáltatás folyamatosan biztosított lesz és bízunk benne, hogy a beruházás megvalósításával Alsónémedi és környéke még vonzóbbá, még élhetőbbé válik.

Vissza