Működik az új szennyvíztisztító!

| 2015.11.04. 09:41:15 

Vissza

„A gép forog” az alkotó még nem pihen.

Legutóbbi beszámolóm óta jelentős változások történtek a tisztítónkon.

Megépült valamennyi műtárgy, amiről már részletesen is írtam, a tisztító, technológiai, és kiszolgáló építmények. Beépítésre került a gépészet, az irányítástechnika.

Augusztusban elindult az ún. „sántaüzem”, ami azt jelenti, hogy az újonnan épült tisztítósorra átkormányoztuk a beérkező nyers szennyvizet. Ezzel egyidejűleg megkezdődött a régi technológia műtárgyainak a kitakarítása, felújítása, gépészeti átszerelése, hiszen az új rendszerben ezek a műtárgyak más funkciót látnak el. A régi Biogest medencék (melyekben az SBR tisztítási technológia folyt) anoxikus medence szerepet kaptak, míg az iszapsűrítő medence vésztározóként működik tovább.

Az új tisztító két eddig nem alkalmazott mechanikai szűréssel is gazdagodott: a beérkező szennyvízből ezentúl nem csak az ún. rácsszemét kerül kiszűrésre, hanem a beérkező homok is, míg a megtisztított víz a végső kibocsátás előtt egy nagyteljesítményű homokszűrőn megtisztítva folyik ki a Duna–Tisza-csatornába.

Sajnos itt kell megjegyeznem, hogy napi szinten még a hosszú, csapadékmentes időszakban is sok homok érkezik a tisztítóra, ami felveti az illegális szennyvízbevezetés gyanúját.

Az igazi változás azonban a két szűrő között történt. Az eddigi szakaszos üzemről áttértünk egy átfolyásos rendszerű, folyamatos vízáramú technológiára.

A régi műtárgyak felújításával és üzembe helyezésével már megindulhatott a szennyvíztisztító telep valamennyi építészeti és gépészeti berendezését érintő próbaüzem.

A próbaüzem lefolytatásáért a kivitelező a felelős, de az üzemeltetést végző munkatársaink hathatós bevonásával történik. Ezalatt megismerkednek az új technológiával, megismerik a megváltozott feladatokat, követelményeket. Számtalan új gép, berendezés, irányítástechnika kezelését, felügyeletét kell elsajátítani.

A próbaüzem során természetesen előfordultak problémák, de ezeket a megrendelő, a kivitelező, az üzemeltető folyamatos egyeztetéseivel sikerül megoldani.

Ennek köszönhetően a telep egyre inkább „beállt”, a tisztítás hatásfoka folyamatosan javult. Ezt a már rendelkezésünkre bocsátott laboratóriumi eszközök segítségével tudtuk folyamatosan nyomon követni, a szükséges módosításokat, beállításokat elvégezni.

A próbaüzem (és egyben a támogatási projekt) sikeres lezárásának feltétele, hogy legalább négy - egymást követő - héten vett tisztított szennyvízminta, akkreditált laboratóriumi vizsgálatok eredménye szerint a szigorú egyedi határértékeknek megfeleljenek. Az eddigi mérések alapján minden okunk megvan a bizakodásra, hogy sikerül teljesíteni e követelményt.

Befejeződött a régi kezelő épület átalakítása, melynek során a hatósági előírásoknak megfelelő „fekete-fehér” öltöző, zuhanyzó, melegítő konyha került kialakításra.

Örömmel számolhatok be arról, hogy a pályázat keretében elnyert támogatásból megvásárolandó két tehergépjárműből a préselt iszap elszállítására szolgáló konténerszállító autó megérkezett, rendelkezésünkre áll, s bízom benne, hogy mire ezeket a sorokat olvassák, már a csatornatisztító jármű is a telephelyünkön lesz.

A beruházáshoz kapcsolódóan hátra van még egy nagyobb feladat. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság előírta a tisztított szennyvizet befogadó Duna–Tisza-csatorna kotrását a kitorkolló műtárgy közelében. Jelenleg ennek az előkészületei zajlanak, és rövidesen a kivitelezésre is sor kerül.

A kivitelező részéről a szennyvíztisztító telepen jelenleg tereprendezési, kertészeti munkák, illetve a próbaüzem során feltárt kisebb-nagyobb hibák javítása folyik.

Lassan lezárul Alsónémedi életének egyik nagy beruházása. Nagyon sokan, nagyon sokat tettek azért, hogy ez megvalósuljon. Elősegítve ezzel községünk fejlődését, a környezet védelmét.

Köszönöm, hogy figyelmükkel végigkísérték ennek a megvalósulást.

Több hasonló, sikeres beruházást kívánok településünknek!

 

 

Kozma Miklós

Vissza