A nyertes pályázat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez a KEOP-1.2.0/B/10 „Szennyvízelvezetés és tisztítás” konstrukcióra benyújtott „Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése” című, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 azonosító számú pályázatát az Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek ítélte.

A támogatási szerződés 2011. november 9-én aláírásra került 

A projekt nettó összköltsége az aláíráskor 513.460.800 forint volt, melyhez vissza nem térítendő támogatásként az Önkormányzat nettó 409.177.931 forint támogatást kapott.

A későbbi módosítások során lehetőségünk nyílt növelni az összköltséget és a támogatási intenzitást, így jelenleg a beruházás nettó összköltsége: 575.367.655 Ft, a projekt elszámolható nettó összköltsége 573.613.395 Ft, a támogatás 533.523.784 Ft, ami 93 %-s intenzitást jelent.

 

Európai Uniós projekt adatai

Projekt azonosító: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051

Projekt megnevezése: Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése

 

A projekt megvalósításának költségei és elszámolhatóságuk: 

Elszámolható költségek

TSZ szerint

Módosított szerződés szerint

Projekt nettó összköltsége

513 460 800 Ft

575.367.655 Ft

Nem elszámolható költségek (Önerőn felüli saját forrás)

1 721 930 Ft

1 721 930 Ft

Önerő

102 560 939 Ft

40.089.611 Ft

Önerő támogatás

 

29.181.960 Ft

Támogatás összege

409 177 931 Ft

533.523.784 Ft

Támogatási arány

79,958345%

93,011040 %


A projekt indokoltsága

Szennyvíztelep 2015. február

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep 1999. óta üzemel. Az elmúlt években a tisztító bővítése és korszerűsítése vált szükségessé.

A telepnek folyamatosan bővülő igényeknek kellett megfelelnie, mind mennyiségi, mind minőségi szempontból. A régi tisztító azonban a szigorodó környezetvédelmi előírásoknak nem tudott eleget tenni és a kapacitása sem volt elegendő. A tisztán vákuumos rendszer közismert hátránya a valamivel költségesebb üzemeltetés és a hazai viszonyok között – a téli időszakban – az elvezetett szennyvíz hőmérsékletének csökkenése, mely hatással van a szennyvíztisztítás biokémiai folyamataira.

A csatorna hálózatra a település lakóinak mintegy 90%-a kötött rá, és a kb. 80 m3/nap mennyiségű ipari szennyvízzel együtt a 600 m3/nap kapacitású telep terhelése átlagosan 85-90%-os volt, míg csúcsterhelésként 100%-ot meghaladó mennyiség érkezett a telepre. A demográfiai trendeket tekintve növekszik a lakosság Alsónémedin, a település folyamatosan fejlődik. Az ipar és a lakosságszám emelkedő tendenciát mutat. Az állandó lakosság az utóbbi 5 évben közel 350 fővel nőtt. A település régi, 600 m3/nap hidraulikai kapacitású tisztítóját új technológiával kellett megújítani, kapacitását 813 m3/napra bővíteni, hogy működése hosszútávon fenntartható legyen, a környezet védelme és a bírságolások elkerülése érdekében.

Összességében elmondható, ahhoz, hogy a települést hosszú távon kiszolgálja a telep, biztosítsa az új igényeknek megfelelést és a vonatkozó határértékeket is betartsa, elengedhetetlen volt a tisztító teljes felújítása és bővítése.

 

Célkitűzések

A szennyvíztisztító telep bővítésének célja a telep biztonságos, hatékony és környezetbarát működésének elérése.

A projekt célja Alsónémedi szennyvíztisztító telepének bővítésével és korszerűsítésével a növekvő lakossági és ipari igények kiszolgálása, ezen túlmenően a szennyvíztisztítás hatékonyságának növelésével a felszíni- és felszín alatti vízbázisok védelme, a befogadó Duna-Tisza csatorna, ezáltal a Ráckevei-Soroksári Duna-ág vízminőségének javítása.

Több éves előkészítő munka után szakértők bevonásával alakult ki a jövő tisztítójának koncepciója.

A megújult tisztítóval szemben a legfontosabb elvárások a következők voltak:

  • Bírjon a jelenleginél nagyobb kapacitással
  • Tudja a szigorú környezetvédelmi normákat teljesíteni, legyen alkalmas télen a hideg szennyvíz tisztítására, a jelenleginél hatékonyabb legyen a tisztítás
  • Gazdaságosan és üzembiztosan működjön
  • A jelenleg meglévő műtárgyakat hasznos funkcióval lássa el

 

A szolgáltatás folyamatossága és biztonsága

A beruházás kivitelezése a lakosság szennyvízcsatorna-ellátottságát nem akadályozta, mivel a szennyvíztisztító telep az új beruházás átadásáig zavartalanul működött.

 

A kivitelezés

SzennyvíztisztítóA beruházás úgynevezett FIDIC sárga könyves metodika alapján került megvalósításra, melynek lényege, hogy az Önkormányzat a műszaki elvárásait fogalmazta meg a tisztítóteleppel kapcsolatban, míg a kiviteli tervek a megvalósítás szakaszában készültek el a közbeszerzés során kiválasztott kivitelező megrendelésére. A tervezést és az engedélyeztetést követték az építési kivitelezési munkák. A kivitelezés 2015. augusztusában fejeződött be, melyet 4 hónapos próbaüzem követett.

Augusztusban elindult az ún. „sántaüzem”, ami azt jelenti, hogy az újonnan épült tisztítósorra átkormányoztuk a beérkező nyers szennyvizet. Ezzel egyidejűleg megkezdődött a régi technológia műtárgyainak a kitakarítása, felújítása, gépészeti átszerelése, hiszen az új rendszerben ezek a műtárgyak más funkciót látnak el. A régi Biogest medencék anoxikus medence szerepet kaptak, míg az iszapsűrítő medence vésztározóként működik tovább.

Szennyvíztisztító

Az új tisztító két eddig nem alkalmazott mechanikai szűréssel is gazdagodott: a beérkező szennyvízből ezentúl nem csak az ún. rácsszemét kerül kiszűrésre, hanem a beérkező homok is, míg a megtisztított víz a végső kibocsátás előtt egy nagyteljesítményű homokszűrőn megtisztítva folyik ki a Duna–Tisza-csatornába.

Az igazi változás azonban a két szűrő között történt. Az eddigi szakaszos üzemről áttértünk egy átfolyásos rendszerű, folyamatos vízáramú technológiára.

A régi műtárgyak felújításával és üzembe helyezésével már megindulhatott a szennyvíztisztító telep valamennyi építészeti és gépészeti berendezését érintő próbaüzem, melynek során sikerült a szigorú előírásoknak megfelelő minőségű és tisztított szennyvizet produkálni.

Befejeződött a régi kezelő épület átalakítása is, melynek során a hatósági előírásoknak megfelelő „fekete-fehér” öltöző, zuhanyzó, melegítő konyha került kialakításra.

Konténerszállító

A pályázat keretében elnyert támogatásból két tehergépjárművet is beszereztünk, a préselt iszap elszállítására szolgáló konténerszállító autó és a kombinált csatornatisztító jármű a Daköv Kft. üzemeltetésében munkába állt.

A beruházáshoz kapcsolódóan a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság előírta a tisztított szennyvizet befogadó Duna–Tisza-csatorna kotrását a kitorkolló műtárgy közelében, így ezeket a munkálatokat is elvégeztettük.

A megújult szennyvíztisztító telep ünnepélyes átadására 2015. december 3-án került sor.

A vízjogi üzemeltetési engedélyt 2016. február 10-én, a vagyonkezelői és tulajdonosi hozzájárulást 2016. február 17-én megkaptuk.

 

Partnereink:

Híd-Alsónémedi Konzorcium (G-Híd Szolgáltató Zrt. és Hídépítő Zrt.) – építés kivitelezés

Eurotrade Kft. – járművek

Hun-Plan Mérnöki Iroda Bt. – tervezés

K&K Mérnöki Iroda Kft. és Innober Wave Kft. – FIDIC mérnök

M27 Absolvo Consulting Kft. – projektmenedzsment

Lucsik és Társa Kft. – közbeszerzési szakértői tevékenység

Perfectus Kft. – Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása

Kun Krisztián Ügyvédi Iroda – jogi szakértői tevékenység

BDL Környezetvédelmi Kft. – Víziközmű vagyonértékelés

Hidrográd Kft. – Csatorna kotrási munkálatai

 

Támogatási szerződés >>

TSZ 1.sz. módosítása >>

TSZ 2.sz. módosítása >>

TSZ 3.sz. módosítása >>

TSZ 4.sz. módosítása >>

TSZ 5.sz. módosítása >>

TSZ 6.sz. módosítása >>

 

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, médiaelemzés >>>