Eseménynaptár

 

Keresés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Északi Vállalkozói területet és munkahelyet megközelítő önálló vonalvezetésű kerékpárút kialakítása 

VEKOP-5.3.2.-15-2016-00034

 

Igényelt támogatás: 326 409 977 Ft 

Elnyert támogatás: 110.000.000 Ft

Projekt teljes költsége: 110.000.000 Ft

 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Északi Vállalkozói területet és munkahelyet megközelítő önálló vonalvezetésű kerékpárút kialakítása

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata jelen pályázatban a már meglévő 1,8 km-es kerékpárutat kívánja fejleszteni oly módon, hogy a fejlesztéssel az Északi Vállalkozói terület kerékpárral elérhető legyen (1/a. szakasz).  Valamint a temetőnél - 21+715,50 - 21+815,50 km szelvény között - napelemes közvilágítás tegye biztonságosabbá a közlekedést, készüljön el egy biztonságosan használható átvezetés a Fő út, Árpád utca kereszteződésénél, az Árpád utca – Toldi Miklós utcán kerékpáros nyom kijelölésével megvalósuljon az EuroVelo 6 kerékpáros úthoz való csatlakozás lehetőségének első lépése. A beruházás magában foglalja az Fő út Árpád utcai buszvárójának áthelyezését és gyalogátkelőhely kialakítását is.

A beruházás műszaki tartalma:

1/a szakasz:

Az 5. sz. főúttal párhuzamosan fog haladni a tervezett kerékpárút, a Temető és a Penny Market közötti szakaszon, részben „erdő” művelési ágú területen. Az 5. sz. főút burkolatának szélétől 7,0m-re párhuzamosan halad a nyomvonal, figyelve a későbbiekben telepítésre kerülő platán fák tervezett helyére is. A tervezett burkolatszélesség 2,6m, kétoldali nemes padka épül 0,5 – 0,5m szélességben. A tervezett szakasz engedélyének száma: KA/2152/14/2009.

1/b szakasz:

Közvilágítás kiépítése a temetőnél

Az 5. számú főút melletti meglévő kerékpárút temető felőli végén a 21+715,50 - 21+815,50 km szelvények között napelemes energiaellátással kiépített közvilágítási oszlopok kerülnek telepítésre. Ehhez a megoldáshoz nem szükséges kábelalépítményt kiépíteni, üzemeltetési költsége pedig jóval kedvezőbb a hagyományos közvilágításhoz képest.

Árpád u. – Toldi Miklós u.:

Kétoldali kerékpáros nyom kerül kijelölése. Az útszakasz az 5 sz. főúthoz a 22+880 km szelvényben csatlakozik. Az út szelvényezés szerinti bal oldalán a csomópontban egy buszmegálló található. Jelenleg az utcából a meglévő kerékpárút felé haladó kerékpárosok a csomópont két oldalán, rendezetlen és balesetveszélyes módon keresztezik a főutat. A projekt során az Árpád utcában a kialakítandó északi oldali kerékpáros nyom a gyalogos átkelőhelyen kerül átvezetésre az utca déli oldalára, valamint a főúton való átkelésnél biztonságos átvezetése is kialakításra kerül. Ezzel egyidejűleg a főút 21+880 - 21+958 km szelvények között szintén a baloldalon áthelyezzük a buszmegállót úgy, hogy az a főúton való átkelést ne akadályozza.

A projekt ütemezése:

1.mérföldkő

Megalapozó dokumentumok elkészítése

2017.12.31

Szerződés hatályba lépésétől számított 6. hónap

KHT elkészítéséhez szakértő kiválasztása

Önkormányzat

Tervező cég kiválasztása

Önkormányzat

Szemléletformáló program meghatározása, cég kiválasztása

Önkormányzat

Nyilvánosság biztosításának meghatározása, szükség esetén cég kiválasztása

Önkormányzat

Kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítése

Pro Regio Nkft.

Projektmenedzsment

PMT NKft.

Projektmenedzsment útiktg.

PMT NKft.

2. mérföldkő

Műszaki tervek elkészítése, egyeztetése

2018.06.30

Szerződés hatályba lépésétől számított 12. hónap

Geodéziai felmérés

Impulsor Kft.

Műszaki tervek

Impulsor Kft.

Projektmenedzsment

PMT NKft.

Projektmenedzsment útiktg.

PMT NKft.

3.mérföldkő

Közbeszerzés lefolytatása

2018.12.31

Szerződés hatályba lépésétől számított 18. hónap

Közbeszerzés

Közbeszerzési szakértő

Műszaki ellenőr kiválasztása

Önkormányzat

Projektmenedzsment

PMT NKft.

Projektmenedzsment útiktg.

PMT NKft.

4.mérföldkő

Kivitelezés 50 %

 

Kivitelezés

Kivitelező cég

Műszaki ellenőr

Műszaki ellenőr

Projektmenedzsment

PMT NKft.

Projektmenedzsment útiktg.

PMT NKft.

5.mérföldkő

Kivitelezés 100%

 

Kivitelezés

Kivitelező cég

Műszaki ellenőr

Műszaki ellenőr

Szemléletformálási feladatok

Pro regio NKft.

Kötelező nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok

Önkormányzat

Projektmenedzsment

PMT NKft.

Projektmenedzsment útiktg.

PMT NKft.

Zárás

Pénzügyi elszámolás, projekt zárása

2019.08.28

Önkormányzat  és PMT NKft.

Indikátorok:

  • Kialakított kerékpárosbarát településrészek száma: 1
  • Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza:

- önálló vonalvezetésű kerékpárút: (5 sz. főút 20+737.5 – 21+715.50 km) 978 m

- Kétoldali kerékpáros nyom burkolati jelek felfestése: (Árpád u. és Toldi Miklós u.) 110 m2 (hossza?)

  • Napelemes rendszer kiépítése: 1 db

 

Dokumentumok

Támogatási szerződés

Kerékforgalmi Hálózati Terv egyeztetési változat

NFM javaslatokTervezői válaszok

Végleges KHT

Szemléletformálási program

Közúti biztonsági audit jelentés és jegyzőkönyv

Civil szervezet véleményezése

Konzorciumi megállapodás 

Műszaki ellenőr kiválasztása  

Kifizetési kérelem elfogadása ( első ütem) 

https://bringazzamunkaba.hu/

A közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kerül lebonyolításra, melynek webcíme

https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap

Nemzeti, Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásoseljárás - EKR000245832018.

 


 

Partnereink

Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. - Konzorciumi partner, projektmenedzsment

Pro Regio Nonprofit Kft. - Kerékpárforgalmi Hálózati Terv készítése, Szemléletformáló tevékenység

Impulsor Kft. - Kiviteli tervek

Alba-Road Bt. - Közúti biztonsági audit jelentés

KETOSZ - civil szervezeti vélemény

DATLEDabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete

Keresés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsónémedi Nagyközség – © 2010-2023 minden jog fentartva – oldaltérkép