Eseménynaptár

 

Keresés 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDELETEK

 

A hatályos rendeletek 2013. július 01-től a Nemzeti Jogszabálytár felületére is feltöltésre kerülnek!

http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS, MŰKÖDÉS

Szervezeti és Működési Szabályzat 2022.01.28-tól   2022.07.01-től hatályos    
Igazgatási szünet 2022. év 
 
VAGYONGAZDÁLKODÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉS
Az Önkormányzat vagyona 
Helyi adó 2021. február 01-től hatályos rendelet 
Adóügyi dolgozók érdekeltsége 2018.11.29-től
Képviselők tiszteletdíja 2018.01.01-től
Köztisztviselők juttatásai 2022.01.01-től
Államháztartáson kívüli források átadása, átvétele (szervezetek támogatása)
 
KÖLTSÉGVETÉSEK és ZÁRSZÁMADÁSOK
 
2022.
2022. évi költségvetési rendelet 
2022. évi átmeneti gazdálkodás 
 
2021.
2021. évi zárszámadás: szöveges rész  -  táblázatos rész
2021. évi költségvetési rendelet IV. módosítása
2021. évi költségvetési rendelet III. módosítása
2021. évi költségvetési rendelet II. módosítása
2021. évi költségvetési rendelet I. módosítása
2021. évi költségvetési rendelet
Átmeneti gazdálkodás 2021.
 
2020.
2020. évi zárszámadás
2020. évi költségvetési rendelet IV. módosítása
2020. évi költségvetési rendelet III. módosítása: szöveges rész - táblázatok 
2020. évi költségvetési rendelet II. módosítása: szöveges rész - táblázatok 
2020. évi költségvetési rendelet I. módosítása

2020. évi költségvetési rendelet: szöveges rész - táblázatok

2020. évi költségvetési rendelet 40. § hatályon kívül helyezése után 2020.12.18-tól

2020. évi átmeneti gazdálkodás
 
 2019. év
2019. évi zárszámadás - mellékletek felsorolása - táblázatok 1. rész - táblázatok 2. rész
2019. évi költségvetési rendelet IV. módosítása
2019. évi költségvetési rendelet III. módosítása
2019. évi költségvetési rendelet II. módosítása
2019. évi költségvetési rendelet I. módosítása
2019. évi költségvetési rendelet
2019. évi átmeneti gazdálkodás
 
 2018. év
2018. évi zárszámadás - mellékletek felsorolása - mellékletek
2018. évi költségvetési rendelet V. módosítása
2018. évi költségvetési rendelet IV. módosítása  -  mellékletek 
2018. évi költségvetési rendelet III. módosítása  -  mellékletek    
2018. évi költségvetési rendelet II. módosítása szöveges rész  -  táblázatok
2018. évi költségvetési rendelet I. módosítása 
2018. évi költségvetési rendelet szöveges rész - táblázatok - MÁK-hoz beküldött formátum
2018. évi átmeneti gazdálkodás
 
2017. év
2017. évi zárszámadási rendelet új - mellékletekMÁK-hoz beküldött formátum
2017. évi költségvetési rendelet V. módosítása szöveges rész - táblázatok      
 2017. évi költségvetési rendelet IV. módosítása - mellékletek 1. részmellékletek 2. rész      
2017. évi költségvetési rendelet  III. módosítása - mellékletek
2017. évi költségvetési rendelet II. módosítása - mellékletek
2017. évi költségvetési rendelet I. módosítása
2017. évi költségvetési rendelet - mellékletek - MÁK-hoz beküldött formátum
 
2016. év
2016. évi zárszámadás - MÁK-hoz beküldött formátum
2016. évi költségvetési rendelet IV. módosításamellékletek
2016. évi költségvetési rendelet III. módosítása
2016. évi költségvetési rendelet II. módosítása 
2016. évi költségvetési rendelet I. módosítása
2016. évi költségvetési rendelet - mellékletek 
 
2015. év
2015.évi zárszámadás
2015. évi költségvetési rendelet V. módosítása - mellékletek
2015. évi költségvetési rendelet IV. módosítása 
2015. évi költségvetési rendelet III. módosítása 
2015. évi költségvetési rendelet II. módosítása
2015. évi költségvetési rendelet I. módosítása
2015. évi költségvetési rendelet
 
2014. év 
2014. évi zárszámadás 
2014. évi költségvetés IV. módosítása 
2014. évi költségvetés III. mód. - mellékletek
2014. évi költségvetés II. mód.
2014. évi költségvetés I. mód. - mellékletek
2014. évi költségvetés 
 
2013. év 
2013. évi zárszámadás  -  táblázat 
2013. évi költségvetés
2013. évi költségvetés I. mód. 
2013. évi költségvetés II. mód. 
2013. évi költségvetés III. mód. 
2013. évi költségvetés IV. módosítása 
 
2012. év 
2012. évi zárszámadás 
2012. évi költségvetés 
2012. költségvetés I. módosítás
2012. költségvetés II. módosítás
2012. költségvetés III. módosítás
2012. költségvetés IV. módosítás
 
2011. év 
2011. évi zárszámadás
2011. évi költségvetés IV. módosítása - szöveges rész - táblázatok
2011. évi költségvetés III. módosítása
2011. évi költségvetés II. módosítása
2011. évi költségvetés I. módosítása - szöveges rész - táblázatok
2011. évi költségvetés - szöveges rész - táblázatok - mellékletek
2011. évi költségvetési koncepció - szöveges rész - táblázatok
 
2010. év 
2010. évi költségvetés - szöveges rész - táblázatok
2010. évi költségvetés I. módosítása - szöveges rész - táblázatok
2010. évi költségvetés II. módosítás - szöveges rész - táblázatok
2010. évi költségvetés I. féléves beszámoló - szöveges rész - táblázatok
2010. évi költségvetés III. módosítás - szöveges rész - táblázatok
2010. évi költségvetés IV. módosítás - szöveges rész táblázatok
2010. évi zárszámadás - szöveges rész - táblázatok 
 
2009. év 
2009. évi költségvetés - szöveges rész - táblázatok
2009. évi költségvetés I. módosítás - szöveges rész - táblázatok
2009. évi költségvetés II. módosítás - szöveges rész - táblázatok
2009. évi költségvetés III. módosítás - szöveges rész - táblázatok
2009. évi költségvetés IV. módosítás - szöveges rész - táblázatok
2009. évi I. féléves beszámoló - szöveges rész - táblázatok
2009. évi zárszámadás - szöveges rész - táblázatok
2009. évi zárszámadás módosítása - szöveges rész - létszámadatok
 
2008. év 
2008. évi zárszámadás - szöveges rész - táblázatok
2007. évi zárszámadás - szöveges rész - táblázatok
 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI RENDELETEK, KONCEPCIÓK, TERVRAJZOK

A közterület használata és az  utcanév és házszámtáblák kihelyezésének szabályairól (2019.05.04-től)

HÉSZ egységes szerkezet 2021.09-17-től   Térképek letöltése:    1.    2. (új 2021.06.30-tól)   3. 

A helyi építési szabályzat módosítása (2021.09.02. kihirdetés, 15. napon lép hatályba!) 

A településkép védelméről 2019.06.28-tól 

Változtatási tilalom elrendelései 1.  2.
A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól (2018.novembertől)
Fenntartható Fejlődés Helyi Program - Tájékoztató Alsónémedi környezeti állapotáról 2014.

Alsónémedi természeti értékeinek helyi védelme 2016. január 01-től hatályos rendelet

Településfejlesztési koncepció 2011.
Településszerkezeti terv (2018.03.14-től érvényes)
Alsónémedi Környezetvédelmi programja - 2007. évi felülvizsgálat - 2009. évi felülvizsgálat
Alsónémedi Fő utcájának a megújítása - BCE hallgatóinak ötlettervei
Környezetvédelmi alap létrehozása
Helyi védettség megszüntetése
Egyes közterületek védett övezetté nyilvánítása

Járművek parkoló- és tárolóhelyei kialakítása és a járművek parkolási rendelet 2012.11.28-tól

Helyi Hulladékgazdálkodási Terv 2010-1015 + részletes   2004-2009
Veresmarty József utca kiépítése
József Attila utca kiépítése 
Tulipán utca kiépítése
Vásártér utca kiépítése
Nefelejcs utca kiépítése

Róna utca kiépítése

Ibolya utca kiépítése
Május 1. tér kiépítése
Felsőerdősor utca kiépítése
Aranyág utca Kiépítése
Mátyás király utca kiépítése
Diófa utca kiépítése
Nyárfa utca kiépítése
Zrínyi Miklós utca kiépítése
Bajcsy-Zsilinszky utca kiépítése
Petőfi utca kiépítése
Jókai utca kiépítése
Kinizsi utca kiépítése
Vörösmarty utca kiépítése
Kölcsey utca kiépítése
Ó utca kiépítése
Üzletek éjszakai nyitvatartási rendje 2013.07.01-től
 
KÖZSZOLGÁLTATÁSOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELETEK
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 2018. októbertől

Települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2017.11.01-től hatályos módosítás

Közterületek használata, utcanév, házszámtáblák 2016. január 01-től hatályos
Temetőről és a temetkezési tevekenységről 2017.02.14-től
 
DÍJMEGÁLLAPÍTÁSOK
 
Konyhai térítési díjak 2020. 12. 18-tól hatályos
Víz- és csatornadíjak (már nem önkormányzati díjmegállapítás) - 2013. 01.01-től 
Talajterhelési díj 2012. 03. 01.
Önkormányzati tulajdonú lakások lakbére 2016. február 25-től hatályon kívül helyezve, rendelkezései beépítésre kerültek  az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  2/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletbe.
 
SZOCIÁLIS TÁRGYÚ RENDELETEK
Szociális ellátás 2018.02.21-től (egységes szerk.)
Lakáscélú támogatás
Gyermekjóléti ellátásról szóló rendelet 2018.02.21-től (egységes szerk)

 
EGYÉB RENDELETEK

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Avar és kerti hulladék égetés, szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályai 
A településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályai
Kitüntető díjak adományozása  
Közművelődés 2018. 07. 01.
Helyi jelképek (címer, zárszló), településnév felvétele és azok használatának rendje
Háziorvosi körzetek kialakítása 2017.04.01-től
Mezőőri szolgálat működése 2011.01.01.
Anyakönyvi események engedélyezése, házasságkötés 2017.09.01-től (egységes szerk.)

KONCEPCIÓK ÉS SZABÁLYZATOK
 
Beszerzési és Közbeszerzési szabályzatok 2020.10.01-től intézményenként:
Önkormányzat (és Hivatal) Beszerzési Szabályzata
Önkormányzat (és Hivatal) Közbeszerzési Szabályzata
Konyha Beszerzési Szabályzata
Konyha Közbeszerzési Szabályzata
Művelődési Ház Beszerzési Szabályzata
Művelődési Ház Közbeszerzési Szabályzata
Óvoda Beszerzési Szabályzata
Óvoda Közbeszerzési Szabályzata
ABÉVA Kft. Beszerzési Szabályzata
ABÉVA Kft. Közbeszerzési Szabályzata
 
Arculati kérikönyv: letöltés   -   lapozható formátum   -    rendelet tervezet
Gazdasági Program 2019-2024
Beszerzési és Közbeszerzési szabályzatok 2020.10.01-től intézményenként
Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023
Közbeszerzési szabályzat 2020.10.01-től   -   Közbeszerzési szabályzat KEOP pályázathoz
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2018.03.01-től
Sportfejlesztési koncepció 2011-2014

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére 2017.01.01.-től - Kérelem nyomtatvány letöltése

Kulturális Koncepció 
Közbiztonsági koncepció
Környezetvédelmi Program
Vízelvezetési koncepció 1.  2.  további anyagok a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető
Forgalomtechnikai Felülvizsgálat

MÓDOSÍTÓ RENDELETEK KIHIRDETETT FORMÁJA (kivéve költségvetéssel kapcsolatos rendeletek):

 

2022.

SZMSZ módosítása 2022.07.01-től

SZMSZ módosítása 2022.01.28-tól

 

2021.

Köztisztviselők juttatása módosítás 2022.01.01-től

Kitüntető díjak módosítása (Kiss Ernő Díj)

A helyi építési szabályzat módosítása (2021.09.02. kihirdetés, 15. napon lép hatályba!) 

A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

A helyi építési szabályzat módosítása

A Konyhája által alkalmazható nyersanyagnormák és térítési díjak megállapításáról    szóló rendelet módosítása

Helyi adókról szóló rendelet módosítása

 

2020.

Illetménykiegészítés 2021.01.01-től

Igazgatási szünet 2021.01.01-től

Konyhai térítési díjak 2020. 12. 18-tól hatályos

SZMSZ módosítása (8. sz. melléklet)

HÉSZ módosítása - Tisztelt Érintettek! Az Alsónémedi településre vonatkozó helyi építési szabályzat módosításáról szóló rendelet 2020. december 15. napján lép hatályba, a hatályba lépését követően induló ügyekben kell alkalmazni. A rendelet szövege az Önkormányzat honlapján megtekinthető. Ezzel egyidejűleg megszűnik a 2020. március 24. óta hatályban lévő változtatási tilalom, tehát újra kérelmezhető telekalakítás, illetve végezhető építési tevékenység.”

Magyarország Alaptörvényének 53. és 54. cikke, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII tv. 46.§ (4) bekezdése, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet alapján,  mint a kihirdetett vészhelyzet időszaka alatt a  képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az alábbi rendeleteket alkotta, melyek a hirdetőblán kihirdetésre kerültek: 
3/2020. (III. 23.) önkormányzati rendelet változtatási tilalom elrendeléséről

2019.

HÉSZ kihirdetett rendelet    Térképek letöltése:   1.    2.    3. 

Településképi rendelet módosítások:  2019.03.28.  2019.06.28.

Közterülethasználati rendelet módosítása

SZMSZ módosítása (bizottságok) 2019.10.24.

Illetménykiegészítés 2020.01.01-től

Igazgatási szünet 2020.01.01-től

2018.

SZMSZ módosítás

Szociális_módositás

Gyermekvédelem_módositás

Tiszteletdíjak módosítás

Helyi adó módosítása - reklámadó

Közterületek elnevezése, házszámtáblák módosítás

Köztisztviselők juttatásai

2017.

Temetkezési rendelet módosítás

Települési adó - hatályon kívül helyezve

Anyakönyvi rendelet módosítás

Partnerségi egyeztetés

Hulladékos_rendelet

Köztisztviselők juttatása módosítás

 

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Helyi Építési Szabályzat és a Településkép védelméről szóló szabályzat módosítása (2020.)

TKR hirdetmény letöltése itt

TKR módosítás rendelet-tervezet letöltése itt

HÉSZ hirdetmény és tájékoztató letöltése itt

 

HÉSZ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSÉNEK LETÖLTHETŐ ANYAGAI:

HÉSZ egységes szerkezetben  -   Módosítási területek táblázata

Belterület   -   Iparterület   -    Külterület

HEP PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSÉNEK LETÖLTHETŐ ANYAGA      Fórún megtartva 2018.11.15.

Keresés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsónémedi Nagyközség – © 2010-2023 minden jog fentartva – oldaltérkép