Eseménynaptár

 

Keresés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polgármesteri Hivatal


 

A jegyző és a polgármester munkáját segíti a

 


 

A Polgármesteri Hivatalban működő csoportok:

Hatósági csoport
Műszaki csoport
Pénzügyi csoport

 

A Polgármesteri Hivatalban intézhető egyéb ügyek:

 

 

Járási Kirendeltség

 

Cím: 2351 Alsónémedi, Fő u. 58.
Levelezési cím: 2351 Alsónémedi, Pf: 1.
Telefon: 29/337-101, 337-362, 337-175
Fax: 29/337-250
E-mail: alsonemedi@alsonemedi.hu
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő  : 8-12, 13-17:30 óráig
Szerda: 8-12, 13-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig
   

Polgármester: Dr. Tüske Zoltán
Telefon: 29/337-101 és +36-30-159-1760
E-mail: 
polgarmester@alsonemedi.hu

Fogadónap: minden hónap első szerdája

Jegyző:  Nagy Ibolya
Telefon: 29/337-101, 337-362
E-mail: jegyzo@alsonemedi.hu

Fogadónap: minden páros naptári hét szerdáján: 08.00 - 12.00

 

NÉV  BEOSZTÁS  TELEFONSZÁM E-MAIL CÍM
ELLÁTOTT ÜGYCSOPORTOK 
Dr. Tüske Zoltán  polgármester  (29)337-101/11; +36-30-159-1760 polgarmester@alsonemedi.hu
Önkormányzat, képviselőtestület vezetése, képviselete, munkáltatói feladatok ellátása
Nagy Ibolya jegyző  (29)337-101/23 jegyzo@alsonemedi.hu
Polgármesteri Hivatal vezetése, államigazgatási, önkormányzati ügyek 
Győrvári István Lászlóné szervezési csoportvezető (29)337-101/11 gyorvarine@alsonemedi.hu
Alsónémedi Hírmondóval kapcsolatos ügyek, honlappal kapcsolatos ügyek, önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos ügyek, képviselő-testületi és bizottsági munka
Szabó Tímea titkársági ügyintéző (szervezési csop.) (29)337-101 szabo.timea@alsonemedi.hu
titkársági feladatok ellátása, képviselő-testületi és bizottsági munka adminisztratív feladatai

Bálint Katalin igazgatási ügyintéző (hatósági csop.)
 (29)337-101/16 balint.kata@alsonemedi.hu
iktatás, KCR ügyintézés, népesség nyilvántartás, hatósági bizonyítványok, lakcím érvénytelenítés
Dr. Tunyogi-Tüske Ágnes
igazgatási ügyintéző (hatósági csop.) (29)337-101/16
drttagnes@alsonemedi.hu
népesség-nyilvántartás, szociális,  ipar-kereskedelmi ügyek, anyakönyvvezető
Müller-Kiss Melinda
igazgatási ügyintéző (hatósági csop.)
(29)337-101/16
kiss.melinda@alsonemedi.hu
iktatás, hagyatéki ügyek, földügyek, egyéb hirdetmények
Dencsik Pálné adóügyi ügyintéző (hatósági csop.)
(29)337-101/19
dencsikne@alsonemedi.hu
adó- és értékbizonyítványok kiállítása (hagyaték, ingatlan értékelés), adóigazolások; adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása, letiltások
Zöldi Fruzsina adóügyi ügyintéző (hatósági csop.) (29)337-101/19 zoldi.fruzsina@alsonemedi.hu
iparűzési adó, építményadó, föld bérbeadás után fizetendő SZJA, felszámolások, végrehajtás, adóigazolások; mezőőri járulék, adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása, letiltások
Szabóné Bán Julianna  műszaki csoportvezető 

(29)337-101/15;
+36-30-932-2433

szabone.juli@alsonemedi.hu
településrendezési-, -fejlesztési ügyek, szakhatósági állásfoglalások kiadása, polgári védelem
Bálint Zoltánné műszaki ügyintéző (29)337-101/15 jozan.kati@alsonemedi.hu
útépítési hozzájárulások nyilvántartása, egtyéb adminisztratív feladatok
Molnár Ákos műszaki ügyintéző (29)337-101/22 molnar.akos@alsonemedi.hu
település-üzemeltetés (önkormányzati épületek utak karbantartása), közútkezelői ügyek, közmunkára ítéltek ügyei
Mácsik Viktória igazgatási ügyintéző (29)337-101/15
macsik.viktoria@alsonemedi.hu
pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása, egyéb 
Pótiné Safranyik Anikó pénzügyi csoportvezető  (29)337-101/20 potine.aniko@alsonemedi.hu
költségvetés, beszámolók, zárszámadás, pénzügyi vezetői feladatok
Szabóné Papp Irén pénzügyi ügyintéző (29)337-101/17 papp.iren@alsonemedi.hu
számlák iktatása, kötelezettségvállaláshoz kapcsolása
Szarka Judit pénzügyi ügyintéző (29)337-101/17 szarka.judit@alsonemedi.hu
könyvelés, vevőszámlák kiállítása, utalások
Jobbágy Anikó pénzügyi ügyintéző (29)337-101/17 jobbagy.aniko@alsonemedi.hu
leltározás, selejtezés, kötelezettségvállalás nyilvántartása, könyvelés
Boros Andrea pénzügyi ügyintéző (29)337-101/17 boros.andrea@alsonemedi.hu
munkaügyi feladatok, bér könyvelése, gyulai ingatlan (üdülő) ügyeinek intézése
Kovácsné Zufal Helga pénzügyi ügyintéző (29)337-101/17 zufal.helga@alsonemedi.hu
pénztár, személyi juttatások számfejtése, szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása
A Polgármesteri Hivatalban található egyéb ügyintézési lehetőségek 

Rákos László

települési főmérnök (29)337-101/22
+36309219059
rakos.laszlo@alsonemedi.hu
Farkas István települési főépítész  hétfőnként délután 16.00-tól 17.30-ig előzetes időpontegyeztetésre!

alsonemedi@foepitesz.com 

+36-70-342-4422

Szabóné Szikora Csilla

Gyáli Járási Hivatal szociális ügyintéző

(29)337-101/14
(20)449-2202

szikora.csilla@pest.gov.hu
aktív korúak ellátásának megállapítása, ápolási díj, családtámogatási kérelem befogadása, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, egyéb igazgatási ügyek, időskorúak járadéka, közgyógyászati ellátás megállapítása, tájékoztatás és dokumentumok átvétele
Ügyintézés: hétfőn 8-12 óráig az udvari épületben

 

 

ÜGYINTÉZÉSI LEHETŐSÉGEK
Ügyintézés
Nyomtatványok letöltése 

ALAPÍTÓ OKIRAT


Mezőőrök:

Garai Miklós +36-30-857-6195

Gödöllei Attila +36-30-423-2215

Nagy Zoltán +36-70-4911-039

Közterület-felügyelők: 

kozteruletfelügyelet@alsonemedi.hu  

Dernóczi Zoltán közterület-felügyelő +36-70-607-9601;
+36-30-503-6739  (aki szolgálatban van annál van ez a telefon)

Lovas Péter közterület-felügyelő +36-30-503-6739 (aki szolgálatban van annál van a telefon)

Bozó István segédfelyügyelő +36-30-503-6739 (aki szolgálatban van annál van a telefon)

Körzeti megbízottak:

Szadai Attila r. törzszászlós +36-20-489-67-22

Farkas László +36-20-489-67-21

ÖNKORMÁNYZATI SZÁMLASZÁMOK LETÖLTÉSE ITTKeresés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsónémedi Nagyközség – © 2010-2023 minden jog fentartva – oldaltérkép