Eseménynaptár

 

Keresés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete:

Dr. Tüske Zoltán polgarmester@alsonemedi.hu

30-159-1760 vagy 29/337-101/11

Dr. Fejes József alpolgármester drfejesjozsef@alsonemedi.hu 29/337-101/11
Dr. György Balázs gyorgy.balazs@alsonemedi.hu 30-9498-444 
Józan Menyhért jozan.menyhert@alsonemedi.hu 30-931-2581
Kozma Miklós kozma.miklos@alsonemedi.hu
30-9657-813
Dr. Nagy Vilmos drnagyvilmos@alsonemedi.hu  70-381-1722
Szabó Kálmán szabo.kalman@alsonemedi.hu   30-966-5550
Török Lajosné torok.lajosne@alsonemedi.hu 20-472-2446
Varga László vargalaszlo@alsonemedi.hu 30-359-0600

 


Bizottságok és tagjai:

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság (KSESZB):

Elnök: Török Lajosné
Tagok: Kozma Miklós, dr. Nagy Vilmos, Varga László, Kiss Istvánné, Kovács Róbert, Szántó Erzsébet

 

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi És Tájékoztató Bizottság (PJÜTB):

Elnök: dr. György Balázs
Tagok: Józan Menyhért, Kozma Miklós, dr. Nagy Vilmos, Molnár Krisztián, Pálos Ferenc, Sándor Miklós

 

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság (TKMB)

Elnök: Szabó Kálmán
Tagok: dr. György Balázs, Török Lajosné, Varga László, Kiss Béla, Kozma Attila, Mészáros Zoltán


PJÜT Bizottság
KESZ Bizottság
TKM Bizottság
     
Korábbi PJÜT ülések
Korábbi KESZ ülések
Korábbi TKM ülések

Tájékoztató a döntéshozatal rendjéről


 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

A Képviselő-testület ülései:

2022. évi munkaterv

 

2022. május 25.

rendkívüli testületi ülés

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) Az ABÉVA Kft. 2021. évi beszámolója

2.) ABÉVA Kft.  törzstőkéjének emelése és Alapító Okiratának módosítása

3.) Alsónémedi, Fő út 66/a sz. ingatlan bérleti szerződésének megkötése

4.) Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

5.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.(III.25.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

6.) A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

7.) Tűzbiztos lemezszekrény beszerzésére fedezet kérése

8.) Alsónémedi legszebb kert és legszebb konyhakert pályázat meghirdetése

9.) Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program „D” típusú sportpark akadálymentesítésére fedezet kérése

10.) Az ABÉVA Kft. előterjesztése az Alsónémedi, Fő út 66/A sz. ingatlan házasságkötő terem kivitelei terveinek elkészítéséhez a tervező megbízási díjára a pénzügyi fedezet biztosítása

11.) Az Abéva Kft. előterjesztése az Alsónémedi, Fő út 66/a sz. ingatlanban a házasságkötő terem kialakításához beérkezett ajánlatok bontása -eredményhirdetés

12.) Alsónémedi, Fő út 63. sz. ingatlan (Orvosi rendelő) mögötti parkoló tervekben nem szereplő növényesítés feladataira beérkezett ajánlatok bontása -eredményhirdetés

13.) Alsónémedi, Haraszti út és Rákóczi utcai csomópontnál lévő parkoló tervekben nem szereplő növényesítés és egyéb feladatok kivitelezésére beérkezett ajánlatok bontása - eredményhirdetés

Zárt ülés:

14.) Alsónémedi Szent István térre rendezvények lebonyolításához elektromos hálózat bővítésre ajánlattevők kiválasztása

 


 

határozatok

jegyzőkönyv 

 

videofelvétel

 

 

 

2022. április 27.

testületi ülés

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának elfogadása: szöveges rész - táblázatos rész

2.) A 2021. évi belső ellenőri jelentés elfogadása

3.) A 2021. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása.

4.) Beszámoló a temetkezési közszolgáltatás helyzetéről

5.) Beszámoló az ASE tevékenységéről

6.) Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása

7.) Beszámoló a NYWYG tevékenységéről

8.) Beszámoló az AVE tevékenységéről

9.) Beszámoló Nagyajta 2021. évi támogatásának felhasználásáról

10.) Agyhártyagyulladás elleni védőoltás költségeinek biztosítása

11.) A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői álláshelyre pályázat kiírása

12.) Egyházközségeink támogatási kérelme

13.) Tájékoztatás a szabad pénzeszközök lekötött betétben történő elhelyezéséről

14.) Az Önkormányzatértékpapír számláján lévő szabad pénzeszköz újra befektetése

15.) A 6/2022(I.26.) sz. önkormányzati határozat módosítása a rendőrség támogatásáról

16.) ABÉVA Kft-Alsónémedi Fő út 66/a sz. ingatlanban személyi felvonó üzembe helyezéséhez fedezet biztosítása

17.) Az RRF-1.1.2-2021 „Bölcsődei nevelés fejlesztése” projektmenedzsment feladatok ellátására beérkezett ajánlatok bontása-eredményhirdetés

18.) Tulipán, Jácint és Ibolya utcák által határolt közterületek parkosítása munkáira beérkezett ajánlatok bontása-eredményhirdetése

19.) Kézi szemétszedésre beérkezett ajánlatok bontása-eredményhirdetése

20.) HÉSZ 4. sz. függelékének felülvizsgálata

21.) Műjégpálya pályázathoz önerő biztosítása

22.) INETON Kft. kérelme a Déli utca kiépítéséhez 

23.) Alsónémedi, Ady Endre utca 24./2 sz. szolgálati lakás parketta cseréjére fedezet biztosítása 

24.) Polgármester beszámolója

Zárt ülés:

25.) ABÉVA Kft.-Alsónémedi Fő út 66/a sz. ingatlanban a házasságkötő terem kialakításának kivitelezésére ajánlattevők kiválasztása

26.) Orvosi rendelő mögötti parkoló növényzetének telepítésére ajánlattevők kiválasztása

27.) Rákóczi utcai parkoló növényzetének kialakítására ajánlattevők kiválasztása

28.) Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása

Pótanyag:

értékpapír kimutatás - folyószámla kivonat

 

határozatok

jegyzőkönyv 

 

videofelvétel

 

 

2022. március 30.

testületi ülés

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) Rendőrségi beszámoló 2021. évről

2.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója 2021. évről

3.) Dísz téri szobrok koncepció tervének elkészítésére szobrászművészek megbízása

4.) Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kérelme udvari játszóeszközök cseréjéhez és pótlásához

5.) Alsónémedi Haraszti út felújítási munkák (csapadékvíz elvezetés és kétoldali járda felújítása) vállalkozói szerződés módosítása, pótmunka

6.) Az Alsónémedi Hírmondó megújulására, a nyomdai előkészítésre és a Felelős Kiadóra pályázat bontása-eredményhirdetése 

7.) Az önkormányzati rendezvények hangosítása, színpadépítése és kép- illetve hangrögzítése feladatokra nyertes ajánlat kihirdetése (bontás-eredményhirdetés)

8.) Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti díjemelés kérelme 

9.) Idősek otthona üzemeltetéséről szóló 77/2021(IV.28) sz. és 79/2021(IV.28) sz.  önkormányzati határozatok hatályon kívül helyezése

10.) ABÉVA Kft. - Alsónémedi Fő út 66/a sz. ingatlanban belső átalakítási munkák kivitelezéséről szóló támogatási szerződés módosítása (fedezet)

11.) ABÉVA Kft. - Alsónémedi, Fő út 66/a sz. ingatlanban a polgármesteri szoba bútorzatának beszerzése

12.) Településrendezési eszközök módosítása

13.) Ukrajnai számlára beérkezett adományok továbbítása

14.) Közterületek új zöldfelületeinek gondozása

15.) Ballagó gyerekek részére ajándékvásárlás

16.) Lakosság által véleményezett településközpont koncepciókról döntés, tervezése folytatása

16.) Az alpolgármester beszámolója 

17.) Polgármester beszámolója 

Zárt ülés:

18.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és az ABÉVA Kft. pénzügyi, gazdasági és közbeszerzési átvilágítási jelentés eredményeinek bemutatása 

19.) Bölcsőde pályázaton nyert beruházás lebonyolításához, majd az elnyert támogatási összeg elszámolásához szükséges projektmenedzsment feladatokra ajánlattevők kiválasztása

Pótanyag:

értékpapír kimutatás - folyószámla kivonat

 

 

határozatok

jegyzőkönyv 

 

videofelvétel

 

 

2022. február 28.

rendkívüli testületi ülés

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) Ukrán menekültek támogatása

 

 

határozatok

jegyzőkönyv 

 

videofelvétel (nem készült)

 

 

2022. február 23.

testületi ülés

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) 2021.évi költségvetés IV. negyedévi módosítása

2.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének beterjesztése 

3.) Alsónémedi, Fő út 63. sz. alatti orvosi rendelő mögötti területen építendő parkoló építésének pótmunkáira fedezet biztosítása+szerződés módosítása

4.) Alsónémedi, Garay u. és az 5.sz. Fő út csatlakozási pontjától az utolsó lakóházig (1700/1 hrsz) terjedő gyalogjárda és környezetrendezés védelmére fedezet biztosítása

5.) ABÉVA KFT. törzstőke emelésével és tőketörlesztésével kapcsolatos határozat elfogadása

6.) Az ABÉVA Kft. alapítóokiratának módosítása

7.) Az ABÉVA Kft. ügyvezetője bérének megállapítása

8.) ABÉVA KFt. Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai tisztelet díjának módosítása

9.) ABÉVA Kft. - Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola épület-gépészeti üzemeltetési feladatainak ellátására beérkezett ajánlatok bontása - eredményhirdetés

10.) Abéva Kft. Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola nappali portaszolgálat ellátására beérkezett ajánlatok bontása – eredményhirdetés

11.) „Virágos Némedi 2022” programra beérkezett ajánlatok bontása- eredményhirdetése

12.) Polgármesteri hivatal irattárának iratselejtezése és költöztetése (bontás-eredményhirdetés)

13.) Szavazatszámláló Bizottság Tagjainak megválasztása

14.) Civil szervezetek részére pályázat kiírása

15.) Alsónémedi Községért Közalapítvány támogatási kérelme

16.) A „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása

17.) A DTKH Önkormányzati Társulás 2021. évi működéséről szóló beszámolója

18.) Belterületbe csatolási kérelem 058/20-21 hrsz.

19.) Belterületbe csatolási kérelem 035/13, 037/19 hrsz.

20.) 037/9 hrsz-ú közterület elnevezése

21.) Településrendezési eszközök felülvizsgálata - HÉSZ

22.) Elővásárlási jogról történő lemondás (0268/168-170 hrsz.)

23.) Alsónémedi Haraszti út 22, valamint 19-21. szám előtti, valamint „Nefelejcs utca” nevű buszmegállók fedett buszváróvá alakítása

24.) Vagyonnyilatkozatok elfogadásáról szóbeli beszámoló

25.) Polgármester beszámolója

Zárt ülés:

26.) Tulipán, Jácint és Ibolya utcák által határolt – jelenleg kihasználatlan – közterületek parkosítása munkáira ajánlattevők kiválasztása

27.) Kézi és gépi kaszálásra beszerzési eljárás megindítása és ajánlattévők kiválasztása

28.) Kézi szemétszedésre beszerzési eljárás megindítása és ajánlattévők kiválasztása

29.) Alsónémedi egyes településüzemeltetési feladatok ellátására beszerzés indítása, ajánlattévők kiválasztása

30.) Az önkormányzati rendezvények hangosítása, színpadépítése és kép- illetve hangrögzítése feladatokra ajánlattevők kiválasztása

31.) Vagyoni ügy (ingatlan vásárlási lehetőség-javaslat)

32.) Vagyoni ügy (szemétbányánál lévő önkormányzati tulajdonú terület jövője)

Pótanyag:

értékpapír kimutatás - folyószámla kivonat

Plusz egy havi jutalom biztosítása az önkormányzat és intézményei dolgozóinak

 

határozatok

jegyzőkönyv 

 

videofelvétel

 

 

2022. február 15.

rendkívüli testületi ülés

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének beterjesztése (az ülésen kerül kiosztásra)

Zárt ülés:

2.) Az Alsónémedi Hírmondó megújulása, nagyértékű beszerzési eljárás indítása, ajánlattevők kiválasztása (nyomdai munkák, Felelős Kiadó), valamint a 37/2022. (I. 26.) sz. önkormányzati határozat visszavonása 

Pótanyag:

5/2022.(I.26.) sz. határozat módosítása – művelődési ház intézményvezető megbízásának  időtartama

határozatok

jegyzőkönyv 

 

videofelvétel

 

 

2022. január 26.

testületi ülés

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) Fő úton az önkormányzat tulajdonában lévő épületegyüttes koncepció tervének bemutatása

2.) Dísz tér koncepció tervének bemutatása

3.) Ócsai rendőrörs rendőreinek jutalomkeret biztosítása

4.) Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Rákóczi utcai épületének bővítése tornaszobával – tervezési program meghatározása

5.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata intézményeinek szervezeti és működési szabályzat módosítása

6.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.(III.25.) sz.  önkormányzati rendelet módosítása

7.) 2022. évi illetmény és munkabérek meghatározása

8.) A polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása

9.) Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározása

10.) A polgármester jutalmazása

11.) A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyre beérkezett pályázat elbírálása

12.) Alsónémedi Önkormányzati Konyha intézményvezetői álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása

13.) A polgármester 2022. évi szabadságának ütemterve

14.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi munkatervének elfogadása

15.) Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása

16.) Belterületbe csatolási kérelem 035/13, 037/19 hrsz

17.) Belterületbe csatolási kérelem 058/20-21 hrsz

18.) 3707/1 hrsz-ú út önkormányzati tulajdonba adása

19.) 534 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonrészének értékesítése

20.) 3077 hrsz-ú út önkormányzati tulajdonba adása

21.) A PSH Nonprofit Kft. ajánlata egészségügyi szolgáltatással kapcsolatosan

22.) Haszonelemek daruzása és átszállítása az Alsónémedi, Haraszti út 125/b sz. alatti önkormányzati telephelyről az Alsónémedi, Temető u. 5. sz. alatti önkormányzati ingatlanra

23.) Az Alsónémedi Fő út 66/A sz. ingatlan beköltözéshez szükséges helyreállítási munkálatokra pénzügyi fedezet biztosítása

24.) Abéva Kft. Alsónémedi Fő út 66/A sz. ingatlan házasságkötő terem átépítéséhez kivitelező kiválasztása (bontás-eredményhirdetés)

25.) Abéva Kft. Alsónémedi Fő út 66/A sz. ingatlan gépészet üzemeltetőjének kiválasztása (bontás-eredményhirdetés)

26.) Abéva Kft. Alsónémedi Fő út 66/A sz. ingatlan belső átalakítási munkáira kivitelező kiválasztása (bontás-eredményhirdetés)

27.) Abéva Kft. Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola étkezőbővítés, udvari kerékpártároló, térburkolat építésének kivitelezésére műszaki ellenőr kiválasztása (bontás-eredményhirdetés)

28.) Abéva Kft. Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola étkezőbővítés, udvari kerékpártároló, térburkolat építésének költségeit biztosító támogatási szerződés módosítása 

Zárt ülés:

29.) Az Alsónémedi Hírmondó megújulása és ajánlattevők kiválasztása a nyomdai előkészítésre és a Felelős Kiadóra

30.) „Virágzó Némedi” 2022 virágültetési program meghirdetéséhez ajánlattevők kiválasztása

31.) Polgármesteri Hivatal irattár rendezés és költöztetés munkálataihoz ajánlattevő kiválasztása

32.) Vagyoni ügy (Lakóterület kialakítás)

 

Pótanyagok: értékpapír kimutatás - folyószámla kivonat

HUNG-2002. pályázaton való indulás lehetősége

 

határozatok

jegyzőkönyv

 

videofelvétel

 

2021. december 09. - közmeghallgatás

testületi ülés

Meghívó

Tervezett napirend:

Napirend előtt:

Napirend előtt a helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek (rendőrség, katasztrófavédelem, VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV Kft., Posta, stb.), vállalkozások rövid beszámolója, hozzájuk kérdések intézése.

Napirend közmeghallgatás:

1.) Beszámoló a 2021. évi költségvetés várható teljesüléséről, 2022. évi elképzelések

2.) Egyebek, melynek keretében a jelenlévők a Képviselő-testület tagjai részére közérdekű kérdéseket tehetnek fel

Napirend testületi ülés:

Nyilvános ülés:

3.) "Bölcsődei nevelés fejlesztése” című pályázat kapcsán projektmenedzsment nyertes kiválasztása 

4.) Sportcsarnok és hozzátartozó részek felügyelete és speciális takarítás feladat ellátására nyertes kiválasztása

5.) Alsónémedi Önkormányzati tulajdonú 1/14 hrsz ingatlanon létesítendő 3 csoportszobás óvodaépület, hozzátartozó játszóudvar, pihenő és játszópark létesítésére nyertes tervező kiválasztása

Zárt ülés:

6.) Kiss Ernő Művészeti-díjra érkezett javaslat tárgyalása (kitüntetés, személyi ügy)  

7.) Alsónémedi Fő út 66/A sz. ingatlan átalakítási munkáira költség biztosítása

Pótanyagok: értékpapír kimutatás - folyószámla kivonat

 

határozatok

jegyzőkönyv

 

videofelvétel

 

2021. november 24.

 testületi ülés

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság   beszámolója a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

2.) Beszámoló az Alsónémedi Polgárőr Egyesület 2020. évi tevékenységéről

3.) Beszámoló a Konyha munkájáról

4.) A 2021. évi költségvetés III. negyedévi módosítása

5.) A 2021. évi belső ellenőrzési terv módosítása

6.) A 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

7.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

8.) Alsónémedi Nagyközség önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

9.) Tájékoztatás és javaslat követelésekről történő lemondásra

10.) Köztisztviselői illetménykiegészítésről szóló rendelet elfogadása

11.) 2022. évi igazgatási szünetről szóló rendelet elfogadása

12.) Kemence, Sas utcai 2 db Önkormányzati ingatlan tereprendezési munkái

13.) Belterületbe csatolási kérelem 037/31-41 hrsz.

14.) A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásból (FAÖT) kilépési szándékokhoz való hozzájárulás, a Társulási megállapodás módosításának elfogadása

15.) Alsónémedi Sport Egyesület (ASE) kérelme

16.) ABÉVA Kft. Koszt-Parti Kft-vel a Fő út 54. sz. alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása

17.) ABÉVA Kft. Alsónémedi Fő út 66/A sz. ingatlan belső festési munkáira beszerzési pályázat eredmény hirdetése

18.) Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola általános takarítási és felügyeleti, rendezvényszervezői, valamint az Alsónémedi Fő út 66/A sz. alatti ingatlan takarítási feladatainak ellátására a 2022. évi koncepció elfogadása

19.) Az ABÉVA Kft. ügyvezetőjének jutalmazása

20.) 253/2021. (X. 27.) önkormányzati határozat módosítása (bölcsőde létesítése)

21.) Alsónémedi, Arany János utca -Aranyág Utca kereszteződésében csapadékvíz elvezetés azonnali megoldása

22.) Polgármester beszámolója

Zárt ülés:

23.) Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola (Iskola u. 1.) étkező bővítési, udvari kerékpártároló, térburkolat és kerítés építés kivitelezéséhez megbízott műszaki ellenőr díjának biztosítása az ABÉVA Kft. részére

24.) Polgármester jutalmazása

25.) Bölcsőde pályázat projektmenedzseri feladatokra ajánlattevők kiválasztása

26.) Kiss Ernő Díjra javaslattétel - NEM LESZ TÁRGYALVA

Pótanyagokértékpapír kimutatás - folyószámla kivonat 

 

határozatok

jegyzőkönyv 

videofelvétel

(a testületi ülésekről
a videofelvételek készítése
megszüntetésre került)

 

2021. november 10.

rendkívüli testületi ülés

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető munkakörre pályázati kiírás

2.) Alsónémedi Önkormányzati Konyha intézményvezető pályázati kiírás

3.) Gyerekek ajándékozása

 

határozatok

jegyzőkönyv 

(a testületi ülésekről
a videofelvételek készítése
megszüntetésre került)

 

2021. október 27.

testületi ülés

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) 3 csoportszobás óvoda és játszótér terveztetése a Magév területére

2.) Ideiglenes Jégpálya létesítése télen a Dísztérre

3.) Tulipán, Jácint és Ibolya utca által határolt - jelenleg kihasználatlan - közterületek parkosítása

4.) Abéva Kft. Alsónémedi, Fő út 66/A sz. alatti ingatlan (Takarékbank) épületének átalakítása

5.) Az ABÉVA Kft. 2021. évi üzleti tervének módosítása

6.) Alsónémedi, Széchenyi István Általános Iskola étkezőjének bővítésére, udvari kerékpártároló, térburkolat és kerítés építésére kivitelező kiválasztása - eredményhirdetés

7.) Alsónémedi, Somogyi Béla utcai járdahosszabbítás

8.) Templomkert átemelő akna kivitelezéséhez kivitelezők kiválasztása – eredményhirdetés

9.) Falco Zrt. 035/10 hrsz.-ú iparterület megvásárlására kérelem

10.) A Polgármester beszámolója az előző írásos beszámoló óta eltelt időszakról

Zárt ülés:

11.) Vagyoni ügyek (szóbeli beszámoló)

12.) 3 csoportszobás óvoda és játszótér terveztetése a Magév területére -ajánlattevők kiválasztása

Pótanyagokértékpapír kimutatás - folyószámla kivonat 

Pótanyagok: értékpapír kimutatás - folyószámla kivonat 

 

határozatok

jegyzőkönyv 

(a testületi ülésekről
a videofelvételek készítése
megszünte-tésre került)

 

2021. október 21.

rendkívüli testületi ülés

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) Alsónémedi, Garay u. és az 5.sz. Fő út csatlakozási pontjától az utolsó lakóházig (1700/1 hrsz) terjedő gyalogjárda és környezetrendezés kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményének elfogadása

2.) Fásítási akció 2021 beszerzésére érkezett ajánlatok elbírálása

 

határozatok

jegyzőkönyv 

(a testületi ülésekről
a videofelvételek készítése
megszünte-tésre került)

 

2021. október 06.

rendkívüli testületi ülés

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) Alsónémedi, Haraszti út 5201 j. 0+076-0+400 km szelvény közötti szakasz burkolatfelújítási, járdák és csapadékvíz elvezetés kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményének elfogadása

Zárt ülés:

2.) A 225/2021. (IX. 29.) önkormányzati határozatban foglalt időpontok módosítása (bankváltás)

 

határozatok

jegyzőkönyv 

(a testületi ülésekről
a videofelvételek készítése
megszünte-tésre került)

 

2021. szeptember 29.

 

testületi ülés

Meghívó

Tervezett napirend:
Nyilvános ülés:

1.) Szivárvány Napköziotthonos Óvoda nevelési évről szóló beszámolója

2.) Óvoda 2021-2022-es nevelési év személyi, tárgyi feltételei, az óvoda nyári nyitva tartásának tapasztalatai

3.) Az iskola tájékoztatása a 2021/22-es tanévről, a tanévkezdés változásairól

4.) Kérelem rendkívüli jutalom kifizetéséhez (iskola)

5.) Fantázia Művészeti Alapfokú Iskola kérelme

6.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kérelme álláshely bővítésre

7.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói

8.) Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Dabas Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolója

9.) Mezőőri beszámoló 2020-2021

10.) Az ABÉVA Kft. előterjesztése az iskolai hátsó kerítésépítésének többletköltségéről

11.) Az ABÉVA Kft. előterjesztése az iskola festésének többletköltségéről

12.) Az ABÉVA Kft. előterjesztése a volt Suzuki Ullmann épületénél történő csatornajavításról

13.) ABÉVA Kft Alsónémedi, Fő út 66/A alatti Bank fiók bérleti díjának változása (területnövekedés)

14.) Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 25/20212 (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló kérelem

15.) Önkormányzat 2021. évi költségvetésének II. negyedévi módosítása

16.) Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

17.) Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlás 

18.) Utólagos tájékoztatás a temetőben történt járdaépítésről

19.) Iskolakezdési támogatás biztosítása Önkormányzat és intézményei munkavállalói részére

20.) Logopédiai szolgálat bérleti kérelme (Beszédlabor Fejlesztőközpont) Fő út 34. sz. alatti ingatlanra

21.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközmű-rendszer 2022-2036. közötti gördülő fejlesztési terve

22.) Bursa Hungarica 2021. évi pályázathoz való csatlakozás

23.) Szabadság téri kerékpártároló fedésére többletfedezet biztosítása

24.) Térfigyelő kamerarendszer bővítése

25.) Őszi rendkívüli zöldhulladék elszállítás biztosítása

26.) Déli utca víz- és szennyvízelvezetés kivitelezőjének kiválasztása- eredményhirdetés

27.)  Dísztér koncepcióterv tervezőjének kiválasztása

28.) Alsónémedi, Deák Ferenc u. burkolatmegerősítésére (hrsz: 217, Árpád u. és Kölcsey F. u. közötti szakasz) kivitelező kiválasztása

29.) Alsónémedi, Haraszti út és Rákóczi u. csomópontnál található 548/2 hrsz-ú ingatlanon parkoló építéséhez kivitelező kiválasztása

30.) Alsónémedi, Fő út 63. sz. alatti orvosi rendelő mögötti területen parkoló építéséhez kivitelező kiválasztása

31.) Alsónémedi, Széchenyi István Általános Iskola étkezőjének bővítésére, udvari kerékpártároló, térburkolat és kerítés építésére kivitelező kiválasztása

32.) Alsónémedi, Haraszti út 5201 j. 0+076-0+400 km szelvény közötti szakasz burkolatfelújítási, járdák és csapadékvíz elvezetés kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményének elfogadása

33.) A Polgármester beszámolója az előző írásos beszámoló óta eltelt időszakról

Zárt ülés:

34.)   Faültetési Akció 2021 ajánlattévők kiválasztása

35.) Déli utca aszfaltozás bekerülési költségnövekedésre fedezet biztosítása

36.) Templomkert átemelő akna kivitelezéséhez ajánlattevők kiválasztása

37.) Önkormányzat és Intézményei számlavezető pénzintézet váltása

38.) Lakáscélú támogatási kérelem elbírálása

39.) Vagyoni ügy (ingatlan vásárlás lehetősége)

40.) Vagyoni ügy (ingatlan vételi szándék)

41.) Szóbeli tájékoztatás a szociális ügyekről

Pótanyagok: értékpapír kimutatás - folyószámla kivonat 

 

határozatok

jegyzőkönyv

(a testületi ülésekről
a videofelvételek készítése
megszünte-tésre került)

 

2021. szeptember 08.

rendkívüli testületi ülés

Meghívó

Tervezett napirend:
Nyilvános ülés:

1.) "Alsónémedi, Halászy Károly utcai és Somogyi Béla utcai csapadékvíz elvezető rendszer, járda kiépítése" tárgyban a kivitelezési szerződés II. sz. módosítása

 

határozatok

jegyzőkönyv

(a testületi ülésekről
a videofelvételek készítése
megszünte-tésre került)

 

2021. szeptember 01.

rendkívüli testületi ülés

Meghívó

Tervezett napirend:
Nyilvános ülés:

1.) Dísztér és parkoló tervezése 

2.) Széchenyi István Általános Iskola étkezőjének bővítése, udvari kerékpártároló, térburkolat és kerítés építés előterjesztés - tervek 

3.) Haraszti út és Rákóczi u. csomópontnál található 548/2 hrsz-ú ingatlanon parkoló építése

4.) Alsónémedi, Fő út 63. sz. alatti orvosi rendelő mögötti területen parkoló építése előterjesztés - tervek

5.) Alsónémedi, Garay u. és 5 sz. Fő út csatlakozási pontjától az utolsó lakóházig történő gyalogjárda kiépítése és zöldfelület kialakítása

6.) Orvosi Rendelő kerékpártárolók fedésének telepítése

7.) Alsónémedi, Deák Ferenc u. burkolatmegerősítése (hrsz:217, Árpád u. és Kölcsey F. u. közötti szakasz)

Zárt ülés:

10.) Széchenyi István Általános Iskola étkezőjének bővítése, udvari kerékpártároló, térburkolat és kerítés építésére ajánlattevők kiválasztása 

11.) Haraszti út és Rákóczi u. csomópontnál található 548/2 hrsz-ú ingatlanon parkoló építésére ajánlattevők kiválasztása 

12.) Az orvosi rendelő mögötti területre építendő parkoló építésére ajánlattevők kiválasztása

13.) Alsónémedi, Garay u. és 5 sz. Fő út csatlakozási pontjától az utolsó lakóházig történő gyalogjárda kiépítése és zöldfelület kialakítására ajánlattevők kiválasztása 

 

határozatok

jegyzőkönyv 

(a testületi ülésekről
a videofelvételek készítése
megszünte-tésre került)

 

2021. június 23. soros ülés

Meghívó

Tervezett napirend:
Nyilvános ülés:

1.) Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók elfogadása

2.) DAKÖV Kft. 2020. évi beszámolója  melléklet

3.) Az ABÉVA Kft. illetékfizetési kötelezettsége

4.) Az ABÉVA Kft. leltározása

5.) Beszámoló a temetkezési közszolgáltatás helyzetéről (ELOHIM Kft.)

6.) Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója a 2020. évről

7.) Beszámoló a főépítész tevékenységéről 2020. évben

8.) Alsónémedi Önkormányzati Konyha szakmai program felülvizsgálata

9.) Nyersanyagköltség rendelet módosítása

10.) Szociális rendelet módosítása

11.) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. negyedévi módosítása

12.) HÉSZ módosítás (GIP4 övezet létrehozása) rendelet elfogadása

13.) HÉSZ módosítás (kapubejárók) egyszerűsített eljárás véleményezési szakasz lezárása

14.) Civil szervezetek részére kiírt 2020. évi pályázat elbírálásáról való döntés

15.) 0193_1, 0195_1 és 0195_5 hrsz-ú szántók haszonbérbe adása

16.) Alsónémedi, Fő út 52. sz. alatti üzlethelyiség bérbeadása

17.) Játszóterek fejlesztése


18.) Fő út településközponti része képének (arculatának) tervezésére tervező kiválasztása 

19) Új közbeszerzési szakértő megbízása

20.) Alsónémedi-Dunaharaszti között kerékpárút létesítésének terveztetése

21.) Alsónémedi, Haraszti úti kőkereszt áthelyezése iránti kérelem

22.) Kérelem önkormányzati tulajdonban lévő telkek megvásárlására (Kemence)

23.) Tulipán, Jácint és Ibolya utca által határolt - jelenleg kihasználatlan - közterületek parkosítása

24.) Beszámoló a vagyonnyilatkozatok ellenőrzéséről (szóbeli)

25.) Polgármester beszámolója az elmúlt időszakról, hozott határozatokról

Zárt ülés:

26.) Alsónémedi, Haraszti út járda és csapadékvíz-elvezetése, útfelújítás kivitelezése

27.) Vagyoni ügy (ingatlan vásárlás lehetősége)

28.) Vagyoni ügy (ingatlan vételi szándék)

29.) Faültetési Akció 2021 ajánlattévők kiválasztása

30.) Déli utca aszfaltozás bekerülési költségnövekedésre fedezet biztosítása

31.) Templomkert átemelő akna kivitelezéséhez ajánlattevők kiválasztása

32.) Önkormányzat és Intézményei számlavezető pénzintézet váltása

33.) Lakáscélú támogatási kérelem elbírálása

34.) Ingatlan vételi ajánlat (Nánási-ház)

35.) Faluház melletti ingatlanon lévő kertre vételi ajánlat

36.) Szóbeli tájékoztatás a szociális ügyekről

Pótanyagok: értékpapír kimutatás - folyószámla kivonat 

 

határozatok

jegyzőkönyv

(a testületi ülésekről
a videofelvételek készítése megszünte-tésre került)


 

VESZÉLYHELYZET ALATTI POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEKRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVEK 2020.11.04-TŐL 2021.06. 15-IG:

 2021. május 31. - jegyzőkönyv letöltése

2021. május 10. - jegyzőkönyv letöltése

2021. április 28. - jegyzőkönyv letöltése

2021. április 14. - jegyzőkönyv letöltése

2021. április 12. - jegyzőkönyv letöltése

2021. március 31. - jegyzőkönyv letöltése

2021. március 01. - jegyzőkönyv letöltése

2021. február 24. - jegyzőkönyv letöltése

2021. február 18. - jegyzőkönyv letöltése

2020. december 18. - jegyzőkönyv letöltése

2020. december 16. - jegyzőkönyv letöltése

2020. december 10. - jegyzőkönyv letöltése

2020. november 09. - jegyzőkönyv letöltése


 

2020. november 04.

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) Az iskola tájékoztatója a 2020/21 es tanévről, a tanévkezdés változásairól

2.) Általános Iskola általános takarítási feladatainak ellátására a szerződés hatályba lépését követő 12 hónapra

3.) Általános Iskola zöldfelület, udvar és atlétikai pálya karbantartása, hóeltakarítás és síkosságmentesítés

4.) Általános Iskola portaszolgálati feladatok ellátása a szerződés hatálybalépésével határozatlan időre

5.) Általános Iskola rendezvényszervezési feladatok ellátása a keretszerződés hatálybalépésével határozatlan időre

6.) Kegyeleti és közszolgáltatási Szerződés meghosszabbítása

7.) Iskola utcai parkolók létesítése

8.) Önkormányzati utak (Hunyadi utca-Deák Ferenc utca- 952 hrsz út) forgalmi rendjének módosítása

9.) Óvoda karbantartási szerződés kérése

10.) Idősek Karácsonyi ajándékozása

11.) Wifi4EU pályázat keretén belül telepítési pontok kijelölése, illetve a telepítési pontok kivitelezésre az árajánlatok alapján nyertes kiválasztása

12.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár színháztermének klimatizálására nyertes kiválasztása

13.) Alsónémedi, Haraszti úton a Fő út – Rákóczi út közötti szakasz burkolatfelújítási, járda és csapadékvíz elvezetési terv készítésére, közútkezelői hozzájárulással, árazatlan költségkiírásre és tervezői költségbecslés készítésére árajánlat alapján nyertes kiválasztása.

Zárt ülés:

14.) Vagyoni ügy (2 db)

AZ ÜLÉS A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY MIATT NEM KERÜLT MEGTARTÁSRA, A NAPIRENDEK EGY RÉSZÉBEN POLGÁRMESTERI DÖNTÉS SZÜLETETT (a bizottsági ülések a testületi ülést megelőzően még megtartásra kerültek):

(a testületi ülésekről a videofelvételek készítése megszüntetésre került)

 

2020. október 15.

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) Minibölcsőde feladatellátási szerződés módosításának jóváhagyása

 

 

 

határozatok

jegyzőkönyv

(a testületi ülésekről a videofelvételek készítése megszüntetésre került)

 

2020. október  07.

Meghívó

Tervezett napirend:

Zárt:

1.) Vagyoni ügy 

határozatok anonimizálva

jegyzőkönyv (zárt ülés volt!)

(a testületi ülésekről a videofelvételek készítése megszüntetésre került)

 

2020. szeptember 30.

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói a 2019-as évről

2.) 2019. évi alapítványi támogatások 2020. évi teljesítése

3.) ABÉVA Kft. 2020. évi üzleti terv módosítása

4.) Kérelem rendkívüli jutalom kifizetéséhez

5.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirat és SZMSZ módosítása

6.) Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola részére többlettámogatás

7.) Alsónémedi Önkormányzati Konyha kérése (konyhapult)

8.) HÉSZ módosítás véleményezési szakasz lezárása

9.) Gazdasági Program elfogadása

10.) Beszerzési Szabályzat módosítása, intézményi beszerzései szabályzatok elfogadása

11.)  Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelet módosítása

12.) Étkezési térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

13.) Önkormányzat 2020. évi költségvetésének II. negyedévi módosítása: szöveges rész - táblázatos rész

14.) Beszámoló az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 

15.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközmű-rendszer 2021-2035. közötti gördülő fejlesztési terve

16.) Bursa Hungarica 2021. évi pályázathoz való csatlakozás

17.) Alsónémedi, Haraszti út – Rákóczi út közötti szakasz burkolatfelújítási, járda és csapadékvíz elvezetési terv készítése, közútkezelői hozzájárulással, árazatlan költségkiírás és tervezői költségbecslés készítése.

18.) Wifi4EU pályázat keretén belül telepítési pontok kijelölése, illetve a telepítési pontok kivitelezésre árajánlat kérésére a cégek kiválasztása

19.) Alsónémedi Településmarketing feladatainak elvégzésére beérkezett ajánlatok elbírálása

20.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár színháztermének klimatizálása

21.) Bölcsőde berendezés határidő módosítása kérelem

22.) Uszoda megvalósíthatósági tanulmány előterj - tanulmány

23.) A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásból való be- és kilépési szándékokhoz való hozzájárulás, a Társulási megállapodás módosításának elfogadása

24.) A Polgármester beszámolója az előző írásos beszámoló óta eltelt időszakról

Zárt ülés:

25.) Kamatmentes kölcsön iránti kérelem elbírálás

26.) Lakáscélú támogatási kérelem elbírálása

27.) Vagyoni ügyek (4 darab előterjesztés)

Pótanyagok:

értékpapír kimutatás - folyószámla kivonat 

 

 

határozatok

jegyzőkönyv

(a testületi ülésekről a videofelvételek készítése megszüntetésre került)

 

2020. szeptember 16.

Meghívó

1.) Közterületi fák beszerzése „Alsónémedi Fásítási akció” beszerzésére érkezett ajánlatok elbírálása


 

 

határozatok

jegyzőkönyv

(a testületi ülésekről a videofelvételek készítése megszüntetésre került)

 

2020. július 29.

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés: 

1.) Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

2.) Beszámoló a Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola Alsónémedi Telephelyének 2019-2020. tanévi pedagógiai tevékenységéről

3.) A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kérése (álláshely, létszámátcsoportosítás)

4.) Halászy Károly Művelődési ház és Könyvtár 2020. évi költségvetéséhez kapcsolódó költségek átcsoportosítása

5.) Intézmények és a Polgármesteri Hivatal közötti feladatmegosztási megállapodás

6.) Belterületbe csatolási kérelem 0322/5 hrsz

7.) Belterületbe csatolási kérelem 05/7-8 és 06 hrsz

8.) Felkészülés a koronavírus járvány „második hullámára”

9.) Kérelem a Templom kert (Templom u. vége) közműellátásának finanszírozására

10.) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat – Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár színháztermének klimatizálása

11.) Települési kommunikáció (ülésekről videofelvétel készítése, megjelentetése) – a 13/2020. (I. 29.) önkormányzati határozattal létrehozott Videofelvétel ad-hoc Bizottság javaslattétele  

12.) Faültetési akció a lakosság részvételével a településen

13.) Az Önkormányzat értékpapír számláján lévő szabad pénzeszköz újrabefektetése

14.) A Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

Zárt ülés:

15.) Vagyoni ügyek (szóbeli előterjesztés)

Pótanyagok:

- Monori Tankerületi Központtal történő megállapodás a koronavírus járvány alatti időszak bérleti és üzemeltetési díjainak elszámolására 

értékpapír kimutatásfolyószámla kivonat 

 

 

határozatok

jegyzőkönyv

(a testületi ülésekről a videofelvételek készítése megszüntetésre került)

 

2020. június 29. (hétfő)

MEGHÍVÓ

1.)  Alsónémedi, Szent István tér 8.  Szivárvány Napköziotthonos Óvoda zöldfelületi kialakítás öntöző rendszerrel, valamint csapadékvíz elvezetés kivitelezése kiviteli tervdokumentációk és árazatlan költségkiírás alapján

2.) Szent István tér 8. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda zöldfelületi kialakítás öntöző rendszerrel, valamint csapadékvíz elvezetés kivitelezése kiviteli tervdokumentációk és árazatlan költségkiírás alapján – projekt kivitelező kiválasztása

 

határozatok

jegyzőkönyv

(a testületi ülésekről a videofelvételek készítése megszüntetésre került)

 

2020. június 24.

Meghívó 

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés: 

1.) Beszámoló a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi tevékenységéről

2.) Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2019-2020-as nevelési évéről szóló beszámolója

3.) Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók elfogadása

4.) Beszámoló a temetkezési közszolgáltatás helyzetéről (ELOHIM Kft.)

5.) Beszámoló az Alsónémedi Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről

6.) A 2019. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása

7.) Beszámoló Kertváros Szociális Központ 2019. évi tevékenységéről és a 2020. évi járványügyi intézkedéseiről

8.) Beszámoló a NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület 2019. évi tevékenységéről

9.) Beszámoló az Alsónémedi Vízisport Egyesület 2019. évi tevékenységéről

10.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói a 2019-es évről – Alsónémedi Községért Közalapítvány

11.) DAKÖV Kft. 2019. évi beszámolója

12.) Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság Dabas Rendőrkapitányság beszámolója Alsónémedi közbiztonságának helyzetéről és a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedéseiről

13.) Az Önkormányzat 2019.évi zárszámadásának elfogadása - szöveges rész - táblázatok1   táblázatok2

14.) 2020 évi költségvetés I. módosítása - szöveges rész - táblázatok

15.) 2019. évi belső ellenőrzési jelentés

16.) Iskolai könyvtárállomány bővítése

17.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséhez kapcsolódó létszámkeretének átcsoportosítása

18.) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázaton való indulás

19.) 3066 és 3073 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes felajánlása

20.) Elektromos töltőhely létesítése az orvosi rendelő mögötti parkolónál

21.) Járdaépítés terveztetése a Fő úton (Szabadság tértől délre)

22.)  Nyári gyermekfelügyelet biztosítása

23.) Abéva Kft. kérelme – az iskola aula bejárati ajtócseréje

25.) A Polgármester beszámolója az előző írásos beszámoló óta eltelt időszakról

 

Pótanyagok: értékpapír kimutatásfolyószámla kivonat 

 

 

határozatok

jegyzőkönyv

(a testületi ülésekről a videofelvételek készítése megszüntetésre került)

VESZÉLYHELYZET ALATTI POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEKRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVEK 2020.03.18-TÓL:

2020. március 18. - jegyzőkönyv letöltése

2020. március 31. - jegyzőkönyv letöltése

2020. április 06. - jegyzőkönyv letöltése

2020. április 14. - jegyzőkönyv letöltése

2020. április 22. - jegyzőkönyv letöltése

2020. május 06. - jegyzőkönyv letöltése

2020. május 28. - jegyzőkönyv letöltése

 

2020. március 18.

Meghívó 

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés: 

1.) A bölcsőde üzemeltetéséről szóló tájékoztatás

2.) Beszámoló a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár    2019. évi tevékenységéről

3.) Traktorfesztivál 2020.

4.) ABÉVA KFT. tőketörlesztésével kapcsolatos határozat módosítása

5.) Az Önkormányzat és intézményei, valamint az ABÉVA Kft. beszerzési szabályzatának elfogadása

6.) Az Önkormányzat és intézményei, valamint az ABÉVA Kft. közbeszerzési szabályzatának elfogadása

7.) Alsónémedi Kossuth l. utca 60/A szám és 1843/3 hrsz. ingatlanon építendő mini Bölcsőde kivitelezési munkák befejezési határ idejének módosítása

8.) Rákóczi utcai csapadékvíz elvezetés - tervező kiválasztása

9.) Országos közutakat érintő mélyépítésekhez kapcsolódó tervezési feladatokra tervező kiválasztása

10.) 2020. évi költségvetésben szereplő tervezési feladatokra tervező kiválasztása

11.) Belterületbe csatolási kérelem 0320/18 hrsz

12.) Belterületbe csatolási kérelem 0322/4 hrsz

13.) Belterületbe csatolási kérelem 037/2-4, 037/10, 037/12 hrsz

14.) Településképi rendelet módosítása

15.) Településrendezési eszközök felülvizsgálata

16.) A helyi szociális ellátásokról szóló 25/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása

17.) „30 éve Szabadon” Emlékév keretében meghirdetett „Antall József” elnevezésű kiemelt programok szervezése keretében koncert rendezésére pályázat benyújtása

18.) A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásból való be- és kilépési szándékokhoz való hozzájárulás, a Társulási megállapodás módosításának elfogadása

19.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

 

AZ ÜLÉS A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY MIATT NEM KERÜLT MEGTARTÁSRAA NAPIRENDEK EGY RÉSZÉBEN POLGÁRMESTERI DÖNTÉS SZÜLETETT:

Jegyzőkönyv letöltése

Határozatok letöltése

 

 

2020. február 26.

Meghívó - A Képviselő-testület ülése 16 órakor kezdődik!!!

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés: 

1.) A 2019. évi költségvetés módosítása

2.) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása

3.) Civil szervezetek részére pályázat kiírása

4.) 8/2020. (01.29.) sz. önkormányzati határozat módosítása - napirendről levéve

5.) Iskola sportcsarnok és tornaterem bérleti díjainak módosítása

6.) Az iskola aulájában tartatandó esküvők, lakodalmak bérleti díja

7.) Fő út 54.sz. alatti ingatlan Koszt-Parti Kft. bérleti jogviszonyának meghosszabbítása

8.) Abéva Kft. ügyvezetőjének és dolgozóinak díjazása

9.) Az Ócsai Önkéntes Tűzoltóegyesület támogatási kérése

10.) Országos közutakat érintő mélyépítések tervezésére ajánlattevők kiválasztása

11.) Tervezési feladatokra ajánlattevők kiválasztása

12.) Rákóczi utcai csapadékvíz elvezetés, járda- és parkolóépítés tervezésére ajánlattevők kiválasztása

13.) Katonaházak felújítása

14.) 160/2019. (XI.27.) sz. belterületbe csatolási ügyben hozott határozat módosítása (069/10-11 hrsz)

15.) Bölcsőde berendezésére ajánlattevők kiválasztása

16.) „Alsónémedi Nagyközség csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése beruházás projektmenedzseri feladatainak ellátása” pályázathoz projektmenedzser kiválasztása

17.) A Déli kerékpárút megvalósításának ügyében döntés

18.) Somogyi Béla úti járdaépítéssel kapcsolatos szándéknyilatkozat

19.) Belterületbe csatolási kérelem 029/1 hrsz

20.) Vagyonbiztonság, közrend javítása (KMB-sek támogatása)

21.) Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről szóló szóbeli tájékoztatás

22.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

23.) Egyebek

– Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2018-19. évi pénzügyi beszámolója és 2020. évi tervéről tájékoztatás

Zárt ülés:

24.) Birgejárás II. iparterületen önkormányzati ingatlanok értékesítése

25.) Ingatlanrész (közterület) értékesítéséről döntés

Pótanyagok: értékpapír kimutatás - folyószámla kivonat 

 

 

határozatok

jegyzőkönyv

(a testületi ülésekről a videofelvételek készítése megszüntetésre került)

 

 

2020. február 13.

Meghívó

Az ülés  napirendje:

1.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének beterjesztése

 

 

 

határozatok

jegyzőkönyv

(a testületi ülésekről a videofelvételek készítése megszüntetésre került)

 

2020. január 29.

Meghívó

Az ülés  napirendje:

1.) Háziorvosokkal és Fogorvossal kötött alapellátási szerződések módosítása    

2.) Sertéstelepi út padkarendezése 2. ütem – kivitelező megbízása

3.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kérelme előirányzat felhasználásáról folyamatban lévő programok lebonyolítására

4.) Térfigyelőrendszer bekötése a Dabasi Rendőrkapitányságra

5.) Körzeti megbízott rendőrök átköltözése a Fő út 44. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrészbe (volt fogorvosi rendelő)

6.) Az Alsónémedi Hírmondó Szerkesztőbizottsága tagjainak delegálása

7.) Javaslattétel az ülésekről történő videofelvétel készítés lehetőségének és módjának kidolgozására történő ad-hoc bizottság létrehozására, működésére

8.) Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. megbízási díjának felülvizsgálata

9.) „Vizilabda uszodai csarnok” építési engedélyezési terv tervezési szerződésének 1.sz. módosítása felfüggesztés miatt

10.) A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosításának elfogadása

11.) Projektmenedzseri feladatok ellátására ajánlattevők kiválasztása  

12.) Korcsolyapálya palánk beszerzési lehetőségről tájékoztatás

13.) Alsónémedi, Kistói utcában 7 db Altra lámpa felszerelése

14.) Alsónémedi, Kossuth Lajos utca 60/A szám és 1843/3 hrsz ingatlanon építendő mini bölcsőde kertészeti kiviteli tervek elkészítése

15.) A Polgármester 2020. évi szabadságának ütemezési terve

16.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről (kivonatok kiküldve mellé)

17.) Egyebek

Pótanyagok: értékpapír kimutatás - folyószámla kivonat 

 

 

 

határozatok

jegyzőkönyv

(a testületi ülésekről a videofelvételek készítése megszüntetésre került)

 

2019. december 12. (közmeghallgatás)

Meghívó

Tervezett napirend:

Napirend előtt: Napirend előtt a helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek (rendőrség, katasztrófavédelem, VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV Kft., Posta, stb.), vállalkozások rövid beszámolója, hozzájuk kérdések intézése.

Napirend közmeghallgatás:

1.) Beszámoló a 2019. évi költségvetés várható teljesüléséről, 2020. évi elképzelések

2.) Egyebek, melynek keretében a jelenlévők a Képviselő-testület tagjai részére közérdekű kérdéseket tehetnek fel

Napirend testületi ülés:

Nyilvános ülés:

1.) Az Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

2.) A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről szóló beszámolója és a Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

3.) DAKÖV Kft. szennyvíz- és vízhálózat bővítés tervezési díjának módosítása

4.) Fő út 73-75. parkoló építés, csapadékvíz elvezetés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

5.) Pénzügyi-gazdasági átvilágítás elrendelése

6.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása

7.) Uszoda műszaki megvalósíthatósági tanulmány tervezőjének kiválasztása

8.) Síkosságmentesítési feladatok – sószórás

Zárt ülés:

9.) Vagyoni ügyek (ingatlanvásárlási lehetőségek)

 

 

határozatok

jegyzőkönyv

(a testületi ülésekről a videofelvételek készítése megszüntetésre került)

zárt ülés határozatai

 

2019. november 27.

Meghívó

Az ülés  napirendje:

Nyilvános ülés:

1.) Testületi ülésekről készítendő videófelvételek megszüntetése

2.) Beszámoló a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

3.) Önkormányzati tulajdonú szántók (029/14, 0193/4, 0186/38, 0193/1, 0195/1, 0195/5 081/88 és 081/89 hrsz) haszonbérbe adása, bérleti szerződés módosítása, érvényességének meghosszabbítása

4.) Belterületbe csatolási kérelem 0221/43 hrsz

5.) Belterületbe csatolási kérelem 069/10-11 hrsz

6.) 050/44 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása

7.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (1930 és 1929/2 hrsz) összevonása

8.) Beszámoló a Konyha munkájáról

9.) A 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

10.)  Vallási okból igényelt eltérő étkezés biztosítása

11.) A 2019. évi költségvetés III. módosítása: szöveges - táblázatok 

12.) Sertéstelepi út padkarendezése – kivitelező megbízása

13.) A helyi adópolitika érvényesülése, a 2019. évi adómértékek meghatározása

14.) Önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

15.)  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról

16.) Az Igazgatási szünetről szóló rendelet elfogadása

17.) Köztisztviselők illetménykiegészítése

18.) Településüzemeltetéshez traktor vásárlása

19.) Bölcsőde berendezés tervező kiválasztása

20.) Téli síkosságmentesítés

21.) Új jogi képviselő megbízása

22.)  Közbeszerzési szakértő kiválasztása

23.) Beszerzések, kivitelezések ajánlattevőinek kiválasztása, módosítás

24.) Szerződés módosítása Haraszti úti járdaépítés

25.) Szerződés módosítása Templom utca burkolatfelújítása, járdaépítés, vízelvezetés építése

26.) EU WIFI helyének meghatározása, ajánlattevők kiválasztása

27.)  Statikus megbízása műszaki szakvélemény készítésére a Fő út 73. sz. alatti épületre (volt pártház)

28.) Gazdasági-pénzügyi átvilágítás 

29.) Közbeszerzési jogi átvilágítás elrendelése

30.) Déli kerékpárút áttárgyalása, állásfoglalás a továbblépés ügyében

31.) Uszoda megvalósíthatósági tanulmány terve

32.) Önkormányzati Magyar Államkötvény értékesítése

33.) ABÉVA Kft. 2020. évi üzleti terve 

34.) Alsónémedi Széchenyi Általános Iskola és Sportcsarnok épületkomplexumában zöldfelület, udvar és atlétikai pálya karbantartása, hó-eltakarítás és síkosság mentesítés a szerződés hatályba lépését követő 12 hónapos időtartamra 

35.) Alsónémedi Széchenyi Általános Iskola és Sportcsarnok épületkomplexumában felügyeleti, ügyeleti szolgáltatások a szerződés hatályba lépését követő 12 hónapos időtartamra 

36.) Alsónémedi Széchenyi Általános Iskola Aula és Sportcsarnok rendezvényeihez kapcsolódó takarítási szolgáltatása a szerződés hatályba lépését követő 12 hónapos időtartamra.

37.) Alsónémedi Széchenyi Általános Iskola és Sportcsarnok épületkomplexumának takarítási szolgáltatása a szerződés hatályba lépését követő 12 hónapos időtartamra.

38.) ABÉVA KFT. Felügyelő Bizottságának személyi változása

39.) Szóbeli beszámoló a vagyonnyilatkozatok ellenőrzéséről

40.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

41.) Egyebek

Zárt ülés:

 42.) Vagyoni ügyek (ingatlanvásárlási lehetőségek)

 

 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel csak 1. napirend

(a testületi ülésekről a videofelvételek készítése megszüntetésre került)

zárt ülés határozatai

 

2019. október 24.

Meghívó

Az ülés  napirendje:

Napirend előtt:

A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről (Előadó: Dr. Borbás István József a HVB elnöke.)

Napirend:

Nyilvános ülés:

1. Képviselő-testület eskütétele

2. A Polgármester eskütétele

3. A Polgármesteri program ismertetése

4. Polgármester illetményének megállapítása

5. Alpolgármester választása

6. Alpolgármester eskütétele

7. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

8. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

9. Külsős bizottsági tagok eskütétele

10. „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása

11.  Fővárosi Agglomeráció Önkormányi Társulásba tag delegálása

12.  Polgármesteri jogviszony megszűnésével kapcsolatos döntés

 

 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

2019. szeptember 25.

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói a 2018-as évről

2.) Az iskola tájékoztatása a 2018/19-es tanévről, a tanévkezdés változásairól

3.) Óvoda személyi, tárgyi feltételei, nyári nyitva tartás tapasztalatai

4.) Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolója

5.) Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

6.) A 2019. évi költségvetés II. módosítása

7.) Bursa Hungarica 2020. évi pályázathoz való csatlakozás

8.) Egészségügyi szolgáltatók székhely módosítása

9.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközmű-rendszer 2020-2034. közötti gördülő fejlesztési terve

10.) Elővásárlási jogról való lemondás (1255/2 hrsz-ú földterület)

11.) Belterületbe csatolási kérelmek (0221/44, 035/2 és 035/6, valamint 0240/35-37 hrsz)

12.) Fő út 73-75. parkoló építés, csapadékvíz elvezetés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

13.) Templom utca burkolat felújítás, járdaépítés, vízelvezetés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

14.) Haraszti úti járda felújításának tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

15.) Háromoldalú megállapodás megkötése (albérleti hozzájárulás rendőrség)

16.) Területátadás a Magyar Államnak (út céljára)

17.) Polgármesteri Hivatal kiviteli tervek és településközpont belső úthálózati koncepcióterv tervezőjének megbízása

18.) Az ABÉVA Kft. működésével kapcsolatos szerződések

19.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

20.) Egyebek

Zárt ülés:

21.) Lakáscélú támogatási kérelem elbírálása

Pótanyagok: értékpapír kimutatás   - folyószámla kivonat 

 

 

határozatok

zárt ülés anonim határozat

jegyzőkönyv

videofelvétel


2019. július 31.

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) Az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének módosítása

2.) Alsónémedi Fő út 73-75. sz. alatti ingatlanon parkoló kialakítása (épületbontás és parkoló építés kivitelezése) közbeszerzés indítása

3.) Orvosi rendelő kertépítő kiválasztása

4.)Orvosi rendelő berendezés beszerző kiválasztása

5.) Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda (Szent István tér) csapadékvíz gyűjtő rendszer és drainblokk szivárgó kivitelezőjének kiválasztása

6.) Helyi Választási Bizottság megválasztása

 

 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

2019. június 26.

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) Beszámoló a Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola Alsónémedi Telephelyének 2018-2019. tanévi pedagógiai tevékenységéről

2.) Szivárvány Napközi otthonos Óvoda nevelési évről szóló beszámolója

3.) DAKÖV Kft. beszámolója  - gazdasági

4.) Dabas és Környéke Vízügyi Kft-vel konzorciumi szerződés kötése

5.) Sportcsarnok tetőtér javítás, beázás megszüntetés - tájékoztatás

6.) Helyi védelem törlésére vonatkozó kérelem (Rákóczi u. 11.)

7.) Volánbusz járatok útvonalmódosítási javaslata

8.) 2019. évi költségvetés I. módosítása    

9.) Telekösszevonás Fő út 56-58. (Polgármesteri Hivatal)

10.) Fő út 888-889 hrsz-ú ingatlanokon parkoló kialakítása, épület bontás

11.) Somogyi Béla u. - Kossuth Lajos u. területcsere (településközpont kialakításhoz)

12.) Illegális hulladéklerakók felszámolása

13.) Belterületbe csatolási kérelmek (050/43, 0221/19, /28, /29 hrsz) 

14.) Konyhabővítés tervezőjének megbízás

15.) Óvoda bővítés tanulmányterv tervezői megbízás (Rákóczi utca)

16.) Kerékpárút nyomvonalának önkormányzati tulajdonba és kezelésbe vétele

17.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

18.)  Egyebek

Pótanyagok: értékpapír kimutatás   - folyószámla kivonat 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

 

2019. május 22.

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázaton való indulás és önerő biztosítása

 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

2019. április 30.

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása: szöveges rész  -  táblázatok

2.) A 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása

3.) Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók elfogadása

4.) Gyermekorvos kamatmentes kölcsön kérelme

5.) Rendőrség beszámolója Alsónémedi közbiztonságának helyzetéről

6.) Beszámoló az AVE tevékenységéről

7.) Beszámoló az ASE tevékenységéről, ASE támogatásának kiegészítése

8.) Beszámoló a Polgárőrség tevékenységéről

9.) Beszámoló a NYWYG tevékenységéről

10.) Beszámoló a Művelődési Ház 2018. évi tevékenységéről

11.) ABÉVA Kft. 2019. évi üzleti terv módosítása

12.) Beszámoló az ABÉVA 2018. évi tevékenységéről  

13.) Beszámoló a temetkezési közszolgáltatás helyzetéről

14.) Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól

15.) Döntés a Nagygödör tér bekerítésének előkészítéséről

16.) Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása

17.) Polgármesteri keret meghatározása (egyéb civil szervezetek támogatására)

18.) A közterületek használatáról, valamint az utcanév és házszám táblákról szóló 8/2005. (VII. 08.) rendelet módosítása

19.) Közterület elnevezése

20.) DAKÖV Kft. víz- és szennyvízhálózat bővítés tervezése

21.) DAKÖV Kft. megbízása az orvosi rendelő közműépítésének kivitelezésére

22.) Uszoda tervezőjének kiválasztása

23.) Alsónémedi Templom utca felújítása és a Fő utca 87-Halászy utca között kerékpárút építés kivitelezés közbeszerzési eljárás indítása

24.) Alsónémedi Haraszti úti járda felújításának közbeszerzési eljárás indítása

25.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár klimatizálás kivitelezőjének kiválasztása

26.) Konyha részére kombinált sütő vásárlása

27.) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázaton való indulás

28.) ÁSZ utóellenőrzés figyelemfelhívó levél 

29.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

30.) Egyebek

Pótanyagok: értékpapír kimutatás   - folyószámla kivonat 

 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

2019. március 27.

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) Helyi védelem törtélésére irányuló kérelem (Széchenyi u. 20.) 

2.) Beszámoló a főépítész tevékenységéről   

3.) Iskolaépület beázásával kapcsolatos tájékoztatás

4.) ABÉVA Kft. finanszírozása: kérelem   -   előterjesztés  

5.) ABÉVA Kft. ügyvezetőjének díjazása és jutalmazása  

6.) A Polgármester jutalmazására javaslattétel 

7.) Beszámoló az alpolgármester munkájáról   

8.) Az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása

9.) Közterület felügyelők részére gépkocsivásárlásról való döntés

10.) Önkormányzati tulajdonú gépkocsi (településőr) üzembentartói szerződése a Polgárőrséggel  

11.) „Bölcsőde építés kivitelezés” tárgyú közbeszerzés lezárása

12.) „Halászy Károly utca és Rákóczi utca útfelújítás” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

13.) Beszámoló Nagyajta 2018. évi támogatásának felhasználásáról   

14.) Építéshatósági együttműködés megszüntetése  

15.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése

16.) Polgármesteri Hivatal és intézmények közti módosított munkamegosztási megállapodás jóváhagyása  

17.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

18.) Egyebek

Pótanyagok: értékpapír kimutatás  -  folyószámla kivonat 

Abéva Kft. alapító okirat módosítás

 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

2019. március 19.

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) Beszerzések, kivitelezések ajánlattevőinek kiválasztásáról szóló döntés újratárgyalása

 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

2019. március 06.

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) Beszerzések, kivitelezések ajánlattevőinek kiválasztásáról szóló döntés újratárgyalása

Az ülés a Képviselő-testület hatrozatképtelensége miatt elmaradt!

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

2019. február 27.

Meghívó

Tervezett napirend:

Nyilvános ülés:

1.) A 2018. évi költségvetés V. módosítása

2.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása: beterjesztett költségvetés - beadványok -előterjesztés kiegészítés

3.) ABÉVA Kft. tőketörlesztés támogatása

4.) Az Általános Iskola aulájában tartandó lakodalmak bérleti díjának megállapítása 2019. évre

5.) Közérdekű kötelezettségvállalás (PennyMarket Kft. kerékpárút)

6.) HÉSZ rendelet elfogadása

7.) Civil, egyházak, sportszervezetek részére pályázat kiírása

8.) Sportegyesületek támogatási kéréseinek elbírálása

9.) Beszerzések, kivitelezések ajánlattevőinek kiválasztása

10.) Halászy Károly utca és a Rákóczi Ferenc utca műszaki ellenőr kiválasztása

11.) Két csoportszobás mini bölcsőde építésének műszaki ellenőri kiválasztása 

12.) Haraszti úti járda, településkapu (sziget) tervezőjének kiválasztása

13.) Tervezői megbízások (uszoda, Schuler-csarnok területe, új Polgármesteri Hivatal épülete)

14.) Településközpont fejlesztési tervéhez kapcsolódó közlekedésfejlesztési engedélyezési tervek tervezőjének kiválasztása

15.) Orvosi rendelő burkolat típus változás költségnövekedése

16.) Monori Katasztrófavédelem támogatása

17.) Választási hirdetések megjelentetése az Alsónémedi Hírmondóban

18.) Teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározása

19.) Vagyonnyilatkozatok formai ellenőrzése és nyilvántartásba vétele – szóbeli tájékoztatás

20.) Polgármester 2019. évi szabadságának ütemezési terve 

21.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

22.) Egyebek

Zárt ülés:

23.) Vagyoni ügyek (ingatlanvásárlásra érkezett ajánlatok) - véleményezés

Pótanyagok: értékpapír kimutatás   - folyószámla kivonat     

 

határozatok

zárt anonim kivonatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

2019. január 22.

Meghívó

Tervezett napirend:

1.) A 2019. évi költségvetés beterjesztése szöveges  -táblázatok

2.) A Pénzügyminisztérium által Alsónémedi Önkormányzati települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén kiírásra kerülő pályázaton való indulás - számokkal kiegészített

3.) Tájékoztató az ÁSZ utóellenőrzésének jelentéséről

4.) Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítása

5.)  Az Alsónémedi Szabadság tér- Déli belterület határ közötti Egyesített járda és kerékpárút építés kivitelezői szerződés módosítása

6.) Alsónémedi Nagyközség helyi építési szabályzat és szabályozási terv felülvizsgálat során beérkezett vélemények elfogadása

7.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

8.) Egyebek

Zárt ülés:

8.) Ingatlanvásárlási felajánlás

Pótanyagok: értékpapír kimutatás   - folyószámla kivonat     

 

határozatok

zárt kivonat anonim

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

2018. december 13.

Meghívó

Tervezett napirend:

Napirend előtt: A napirend előtt a helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek (rendőrség, katasztrófavédelem, VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV Kft., Posta, stb.), vállalkozások rövid beszámolója, hozzájuk kérdések intézése.

Napirend közmeghallgatás:

1.) Beszámoló a 2018. évi költségvetési évről, 2019. évi elképzelések

2.) Egyebek, melynek keretében a jelenlévők a Képviselő-testület tagjai részére közérdekű kérdéseket tehetnek fel

Napirend testületi ülés:

Nyilvános ülés:

1.) AVE támogatási szerződésének módosítása

2.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő szántók bérleti szerződései

3.) Bölcsőde építés-kivitelezés feltételes közbeszerzése

4.) „Kertváros” Kistérségi Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása

5.) Orvosi rendelő műszaki ellenőri szerződésének módosítása

6.) Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodása

7.) Képviselő-testület 2019. évi munkaterve

8.) A 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2019. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről szóló rendelet elfogadása

9.)  A köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 23/2002. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

10.) Telephely engedélyekkel kapcsolatos kérdések (salakválogató létesítés, pékség) - 1.   2.

Zárt ülés:

11.) Szóbeli beszámoló a vagyoni ügyekről

Pótanyagok: értékpapír kimutatás   - folyószámla kivonat     

 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

 

 

Képviselő-testület 2018. évi korábbi ülései

 

Képviselő-testület 2017. évi ülései


Képviselő-testület 2016. évi ülései


Egységes szerkezetbe foglalt hatályos rendeletek

Tájékoztató a döntéshozatal rendjéről

 

A Képviselő-testület 2011.01.12-2015.12.10-e közötti üléseinek dokumentumai.

A Képviselő-testület 2010. évi jegyzőkönyvei és anyagai, valamint az "új" Képviselő-testület bizottságainak jegyzőkönyvei és anyagai az Önkormányzati archivum, Választás 2010 menüpont alatt érhetők el!

A Képviselő-testület döntései:

Határozatok:  2007.  2008.  2009.   2010.   2011.  2012. 2013.  2014.  2015.

2016.   2017.

 

Lezárult:

HÉSZ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS:

HIRDETMÉNY LETÖLTÉSE

HÉSZ MÓDOSÍTÁS ANYAG

HÉSZ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS:

HIRDETMÉNY LETÖLTÉSE

HÉSZ MÓDOSÍTÁS ANYAG

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Helyi Építési Szabályzat és a Településkép védelméről szóló szabályzat módosítása 

TKR hirdetmény letöltése itt

TKR módosítás rendelet-tervezet letöltése itt

HÉSZ hirdetmény és tájékoztató letöltése ittKépviselő-testület és Bizottságok elérhetősége:

2351 Alsónémedi, Fő út 58.  (2351 Alsónémedi, Pf.: 1.)
Tel.: 29/337-101, 29/337-362
Fax.: 29/337-250
E-mail: alsonemedi@alsonemedi.hu

Keresés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsónémedi Nagyközség – © 2010-2024 minden jog fentartva – oldaltérkép