Eseménynaptár

 

Keresés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunális és szelektív hulladék elszállítása

2022. évi hulladékszállítási naptár

Hulladéklerakókról szóló tájékoztatás letöltése - itt

 

Alsónémedi településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2017. november 01.-től - közszolgáltatóként – a DTkH Nonprofit Kft. látja el.

Az ügyfélszolgálati rendszer keretében felmerülő problémák, panaszok, észrevételek megoldására Társaságunk a központi ügyintézési helyén, valamint postai, telefonos és internetes kapcsolattartással áll az Ügyfelek rendelkezésére.

Ügyfélfogadási időben adatváltozás, szüneteltetés, megszüntetés, új igény bejelentési ügyek intézhetők.

Elérhetőségeink:

2700 Cegléd, Pesti út. 65.

tel.:53/500-152, 53/500-153 fax. 53/505-566,

www.dtkh.hu, ugyfelszolgalat@dtkh.hu

Központi ügyfélszolgálat: 

2700 Cegléd, Pesti út. 65.

Hétfő: 8.00 - 20.00; Kedd- Csütörtök: 08.00 – 15.00 (Péntek: nincs ügyfélfogadás)

2017. december 01-től ALSÓNÉMEDIN ÜGYFÉLFOGADÁS A GSM ÜZLETBEN!!! Alsónémedi, Szabadság tér 12/A; keddenként 16-18 óráig (ünnepnap kivételével)

NYOMTATVÁNYOK 2018. februártól:

ÜGYINTÉZÉS MENETE, KÉRJÜK OLVASSA EL!!!

LAKOSSÁGI BEJELENTŐLAP

KÖZÜLETI SZERZŐDÉS

ESETI KÖZÜLETI SZERZŐDÉS

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EDÉNY)

MEGHATALMAZÁS

ZSÁK ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

ZSÁK ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV (külterületi csak zsákos gyűjtésű)

PANASZKEZELÉS: 

BEJELENTŐLAP

TÁJÉKOZTATÓ

FELHÍVÁS SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS ÜGYÉBEN!

A Vertikál Nonprofit Zrt. tájékoztatása – és Önkormányzatunk tapasztalata – szerint az elmúlt 6 hónapban látványosan és nagy mértékben romlott a település lakosságának környezettudatossága: míg korábban a sárga fedelű „szelektív” edény 10-15-%-ban tartalmazott kommunális hulladékot, addig mostanra ez az arány 25-35 %-ra emelkedett.

A lakosság háztartásonként és részletesen írásban tájékoztatást kapott a szelektív gyűjtőedénybe helyezhető hulladékfajtákról. A mostanra kialakult arány a munkát nagy mértékben megnehezíti, sőt ellehetetleníti és jelentős többletköltséget okoz.

A szelektív gyűjtés megvalósításának érdekében  figyelmesebben válogassák a hulladékot! 

Amennyiben a szelektív edénybe kommunális hulladékot helyeznek, szállítóink nem fogják üríteni az edényt,  aminek okáról természetesen írásban értesítést hagynak a helyszínen!

A szelektív hulladékgyűjtő edényzetbe az alábbi hulladékok helyezhetők el:

-  papír (tisztán, laposra hajtogatva): kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek, papírdobozai, színes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet, telefonkönyv

-  műanyag (kiöblítve, laposra taposva): színes- és víztiszta PET palack, kupak (üdítős, ásványvizes), kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl: samponos, öblítős, mosogatószeres), reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor és strech), joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok,

-  fém- és italos kartondoboz (kiöblítve, laposra taposva): fém italos doboz (pl: üdítős, sörös, energiaitalos), tartós tej és üdítők dobozai (Tetra Pack), konzervdoboz, háztartási fémhulladékok (pl: evőeszközök, fém főzőedény)

Begyűjtésének módja: A csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló kukát (újrahasznosítható hulladék) a gyűjtési napokon reggel 7:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után kihelyezetteket nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelő típusú, illetve szennyezett hulladék kerül kihelyezésre, Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását.

FONTOS! Kérjük, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében üveget NE helyezzen az edényzetbe, azt külön üveggyűjtésre kijelölt napokon viszi a szolgáltató!!!!

........................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI KEDVEZMÉNY IGÉNYLÉSE

Kitölthető kérelem letöltése - itt

Rendeleti szabályozása: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

"11. Hulladékszállítási díj támogatása

19. § (1) Az Önkormányzat a település lakossága részére rendszeres ellátásként - kérelemre - támogatást nyújt a települési szilárd hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatás díjának megfizetéséhez. 

 

(2) A mindenkori hulladékszállítási díjból díjfizetési kedvezményben részesül:

a) a 60. életévét betöltött egyedülálló, az életévének betöltését követő hónap elsejétől,   amennyiben ő az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője és egyedüli, kizárólagos használója,

b) az a kétszemélyes háztartás, melynek mindkét tagja a 70. életévét betöltötte, a fiatalabbik személy 70. életévének betöltését követő hónap elsejétől, amennyiben ők az ingatlan tulajdonosai, haszonélvezői és egyedüli, kizárólagos használói,

(3) Az ellátás összege a kérelmező által  igénybevett edényre számított  hulladékszállítási díj 50%-a.

(4) Díjfizetési mentességben részesül továbbá kérelem alapján az az ingatlantulajdonos, akinek az ingatlanára nincs bejelentett természetes vagy jogi személy, és életvitelszerűen nem tartózkodik ott senki. A kérelmet a Hivatalban kell benyújtani és nyilatkozni a feltételek fennállásáról."

 


Keresés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsónémedi Nagyközség – © 2010-2023 minden jog fentartva – oldaltérkép