Eseménynaptár

 

Keresés 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍSZPOLGÁROK

Kiss Imre

2351 Alsónémedi, Széchenyi u. 146.  

81/1996. sz. önkormányztai határozat


Lugosi Gyula

2351 Alsónémedi, Fő út 77.

95/1996. sz. önkormányzati határozat


Juhász Sándor

2351 Alsónémedi, Templom u. 11.

 

57/1997. sz. önkormányzati határozat

 

Kiss Ernő

2351 Alsónémedi, Templom u. 1/A.

 

105/1999. (03. 26.) sz. önk.hat.

 

dr. Szabó Mária

2351 Alsónémedi, Fő út 44.

"Dr. Szabó Mária 1944. június 17-én született, Budapesten. Egyetemi tanulmányait községünk  akkori vezetői  ösztöndíjjal támogatták. Fogorvosi diplomáját 1968-ban szerezte és még az év őszén  kezdett dolgozni, mint településünk első önálló fogorvosa. Munkáját mindenkor a legnagyobb megelégedéssel végezte úgy szakmai , mint  lakossági szempontból . Nagyfokú igényessége megmutatkozott  rendelőjének fenntartásában is. Mindig arra törekedett, hogy a lehető legjobb körülmények között tudja munkáját végezni, ám  betegsége megakadályozta abban, hogy a saját erejéből korszerűen berendezett rendelőjét hosszú évekig élvezze .

Munkája mellett sok energiát fordított társadalmi funkcióinak betöltésére. A helyi Vöröskereszt titkára, majd később elnöke .  1998-tól az Önkormányzat Népjóléti és Egészségügyi Bizottságának tagjaként a helyi közügyekben is hasznosította faluismeretét. Mindig nagy figyelmet fordított környezete szépségére, ápolására. Szorgalmazta, majd nagy örömmel üdvözölte a Faluszépítő Egyesület megalakulását, melynek munkájához saját elhatározásából ötleteivel, buzdításával sok-sok  segítséget nyújtott.

A 2000. december 9-én bekövetkezett  haláláig mindig azt tartotta szem előtt, hogy az embereket saját magukkal szembeni igényességre, és  a szép szeretetére nevelje.

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Szabó Máriát 2001. június havában Alsónémedi Nagyközség lakosságáért végzett  több évtizedes munkája elismeréseként poszthumusz díszpolgárává  választotta."

166/2001. (06. 22.) sz. önkormányzati határozat

/Posztumusz díszpolgár/ 


Dr. György Balázs

2351 Alsónémedi, Kápolna u. 51.

"1953. július 14-én született, különböző vallású, de mindkét ágon tősgyökeres alsónémedi szülők gyermekeként.

Az elemi iskolát Alsónémedin végezte. Pesterzsébeten szakközépiskolában érettségizett, majd a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának hallgatója lett. 1977-ben államvizsgázott és néhány hónapos kitérő után 1978 elején kezdett dolgozni az Alsónémedi Közös Út Szakszövetkezetben.

A munkája mellett szerezte második (szakmérnöki) diplomáját, energiagazdálkodás témakörében. 1982-ben doktorált. A kilencvenes évek végén okleveles könyvvizsgálói képesítést kapott.

Először 1990. szeptember 30-án hívta el a falu polgármesternek, majd ezt követően még négy alkalommal választották újra, mindig pártoktól független jelöltként.

Vezetésével az elmúlt 20 év alatt 50 év lemaradását hozta be e település. Kiépült a teljes vezetékes infrastruktúra, közoktatási intézményeink látványosan fejlődtek, benépesült az északi és déli vállalkozói terület, lakhatóbbá, szebbé vált környezetünk, megszépültek tereink és napjainkra már alig találni sáros utcát. Elkerülő út épült, melynek eredménye, hogy a hatalmas átmenő forgalom nem terheli településünket.

1992-től – azaz megalakulásától – az Alsónémedi Községért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke.

Egyéb szervezetekben is felelősen képviselte településünket. Többek között a Távközlési Érdekegyeztető Fórumban, a Megyei Közgyűlésben két önkormányzati ciklusban (1998-2006) bizottsági tagként, a „Kertváros” Délkeleti Agglomeráció Kistérségi Területfejlesztési Társulásban elnökként, a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzat Társulás alelnökeként tevékenykedett. Feladatainak ellátása során mindig Alsónémedi érdekeit tartotta szem előtt.

Saját döntése, hogy nem indul a 2010. évi Polgármesteri választásokon. A Képviselő-testület e két évtizedes áldozatos, lelkiismeretes munka elismeréseként adományozza dr. György Balázsnak az „Alsónémedi Díszpolgára” címet.”

223/2010. (09. 10.) sz. önkormányzati határozat

 

Garay Ferenc, Halászy Károly, Veresmarthy József 

Posztumusz díszpolgárok 

"A község e három rendkívüli életpályával megáldott elöljárója az 1848/1849. évi forradalom és szabadságharc alatt nagy hazafiakhoz méltóan képviselte Alsónémedit Isten és a magyar haza színe előtt.

Halászy Károly tanító 400 nemzetőrt állított ki a község férfilakosságából  Kossuth Lajos felhívására és buzdító szavára.

Veresmarthy József lelkész a templom szószékéről magyarázta és értelmezte híveinek Kossuth Lajos honvédbizottmányi elnök néphez intézett kiáltványait.

Garay Ferenc bírói kiállása magával hordozza egy közösségben gondolkodó és élő községi elöljáró hősies példázatát.

A szabadságharc utolsó napjaiban az Alsónémedire érkező osztrák vértesekből álló szakasz parancsnokának egyenesen megtagadta, 50-60 előfogat kiállítását, és takarmányozását.

Halászy Károlyt halálra, Garay Ferenc bírót és Veresmarthy Józsefet nehéz vasban letöltendő súlyos börtönbüntetésre ítélte Haynau vérbírósága.

 Alsónémedi nem hagyta veszni fiait, közbenjártak világi és egyházi hatóságoknál, kegyelmi kérvények sokaságát  küldték el a Bach-korszak nehéz évtizedei alatt. Kitartásukat gyümölcseként Veresmarthy lelkipásztor hazatért, és még évtizedekig szolgálta híveit, gyülekezetét, Garay bíró is tisztelettel övezve élte utána öregkori mindennapjait.  Végső nyughelye a régi temetőben található.

Településünk Képviselő-testülete példát mutatva hagyománytiszteletből és hazaszeretetből méltó utódként ezen országosan is jelentős történelmi hőseinek  „Alsónémedi Díszpolgára” posztumusz kitüntető címet adományoz." 

125/2013. (VI. 27.) sz. önkormányzati határozat

 

Szíjártó Ernő Károly

8000 Székesfehérvár, József Attila u. 41. II./1.

 

107/2014. (VI. 24.) sz. önkormányzati határozat

 


 

„ALSÓNÉMEDIÉRT” DÍJBAN RÉSZESÜLT KITÜNTETETTJEINK 

 

1. Dr. Kajáry László 2351 Alsónémedi, Fő út 34. – 445/2004. (10. 28.) sz. önk.hat.

 
2. Surányi Lászlóné 2351 Alsónémedi, Kisfaludy u. 8.– 282/2006. (12. 11.) sz. önk.hat.

 
3. Magyari Sándor 1212 Budapest, Lőcsei u.20. – 105/2012. (VI. 26.) sz. önk.hat.

 
4. Benkó Péter 2351 Alsónémedi, Halászy K. u. 2. - 127/2013. (VI. 27.) sz. önk. hat.

 
5. Mayer Istvánné 1238 Budapest, Stefánia utca - 128/2013. (VI. 27.) sz. önk. hat.

 
6. Dr. Tholt Mária Magdolna 2351 Alsónémedi, Somogyi B. u. 1. - 123/2015. (VI. 24.) sz. önk. hat.


7. Dr. Papp Zsolt (Budapest) - 116/2016. (VI. 29.) önkormányzati határozat

 

8. Dr. Juhász István 2351 Alsónémedi, Haraszti út 12. - 215/2018. (XI. 28.) sz. határozata alapján

 

Keresés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsónémedi Nagyközség – © 2010-2023 minden jog fentartva – oldaltérkép