Eseménynaptár

 

Keresés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Településközponttal kapcsolatos döntések, anyagok

 


TELEPÜLÉSKÖZPONT  BEÉPÍTÉSI TERV LETÖLTÉSE - ITT

TELEPÜLÉSKÖZPONT  HASZNOSÍTÁSI TERV LETÖLTÉSE - ITT

89/2017. (IV. 11.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az településközpont továbbtervezésével megbízandó tervezőiroda kiválasztására vonatkozó előterjesztést.

Az előterjesztésben foglaltakkal ellentétben úgy dönt, hogy a településközpont tervezésével egy építészirodát kíván megbízni.

Felelős: Vincze József polgármester
Határidő: azonnal

***

90/2017. (IV. 11.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az településközpont továbbtervezésével megbízandó tervezőiroda kiválasztására vonatkozó előterjesztést.
Figyelembe véve a tervezői, szakértői, főépítészi és lakossági véleményeket, a Képviselő-testület a Farkas Építésziroda Kft-t (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 37.) bízza meg Alsónémedi településközpont terveinek elkészítésével.
Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a tervezési szerződés aláírására.
 
Felelős: Vincze József polgármester
Határidő: 2017. április 20. a szerződés aláírására

***

91/2017. (IV. 11.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a településközpont tervezése során a Polgármesteri Hivatal helyét a Fő út 58. szám alatti ingatlan és környezetében határozza meg.

A tervezési munkákhoz kapcsolódóan Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Somogyi Béla út Fő út és Petőfi utca közötti, jelenleg egyirányú szakaszának megszüntetését.

Felelős: Vincze József polgármester
Határidő: azonnal

 ***

92/2017. (IV. 11.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Központi Orvosi rendelő és bölcsőde épület helyének kiválasztására vonatkozó előterjesztést.

Figyelembe véve a tervezői, szakértői, főépítészi és lakossági véleményeket, a Képviselő-testület a Központi Orvosi rendelő és a bölcsőde helyét a 884 helyrajzi számú ingatlanon (volt Tejüzem telkén) határozza meg.

Az épületek engedélyezési, valamint a Fő út – Halászy Károly utca – Temető utca által határolt tömb környezetrendezési tervének (közlekedési-, közmű- és tájépítészeti munkarészek) elkészítésével a Farkas Építésziroda Kft-t (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 37.) bízza meg.

Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a tervezési szerződés aláírására.

Felelős: Vincze József polgármester
Határidő: 2017. április 20. a szerződés aláírására

Előterjesztés>>>

Jegyzőkönyv>>>

Videófelvétel:


Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 29-i ülésén tárgyalta a Településközpont továbbtervezésének ügyét, határozathozatalra azoban nem került sor.

Előterjesztés >>>

Jegyzőkönyv >>>

Videófelvételek:

1.rész

2.rész


 


Előzmények

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 178/2016. (X.26.) számú önkormányzati határozatával döntött arról, hogy Alsónémedi településközpontjának fejlesztésére tanulmánytervet készíttet.

 

A tervek elkészítésével négy tervezőirodát bízott meg:

  • Dr. Farkas Gábor, Farkas Építésziroda Kft.
  • Bánfalvi Koppány, BM Építész Kft.
  • Bozsódi Csaba, 7.Dimenzió Építésziroda Kft.
  • Kalivona Árpád, Quartier Építész Tervező Kft.

Az Önkormányzat szándéka szerint Alsónémedi Központjának és környezetének üzenete, hogy élettel teli, pezsgő településrész jöjjön létre. Egészüljön ki olyan funkciókkal (kultúra, szórakozás, vendéglátás), amelyek erősítik és választékot adnak a közösségi életformának.

 


Településközpont tervezői pályázatára beérkezett javaslatok

BM Építész Kft.

BM Építész Kft. tervei (pdf)

Teljes dokumentáció >>>


7.Dimenzió Építésziroda Kft.

7.Dimenzió Építésziroda Kft. (pdf)

Teljes dokumentáció >>>


Farkas Építésziroda Kft.

Farkas Építésziroda Kft. (pdf)

Teljes dokumentáció >>>


Quartier Építész Tervező Kft.

Quartier Építész Tervező Kft. (pdf)

Teljes dokumentáció >>>

 


 

Az elkészült tervek véleményezésre Alsónémedi Önkormányzata három építész szakértőt kért fel. A szakértők saját szakterületükön elismert építészek. Rövid bemutatásuk az alábbiakban olvasható:

Locsmándi Gábor PhD, okleveles építészmérnök, Ybl-díjas, Hild díjas-építész, a Budapesti Műszaki Egyetem Urbanisztika Tanszékének nyugalmazott vezetője, egyetemi oktató.

Osskó Judit, okleveles építészmérnök, Ybl-díjas, Príma Primissima-díjas építész, a 34 éven át a Magyar Televízió építészeti műsorainak szerkesztője.

Szabóné Pányi Zsuzsanna, okleveles építészmérnök, településrendezési vezető tervező és szakértő. Több mint egy évtizede Pest megye főépítésze. Pest megye és a Budapesti Agglomeráció településeinek jó ismerője.

Alsónémedi településközpont, a benyújtott tanulmánytervek együttes bírálata >>>

Szórólap >>>

Lakossági kérdőív összegzése >>>

Keresés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsónémedi Nagyközség – © 2010-2023 minden jog fentartva – oldaltérkép