Eseménynaptár

 

Keresés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 

A Bizottság tagjai 2019. novembertől:

Elnök: Szabó Kálmán
Tagok: dr. György Balázs, Török Lajosné, Varga László, Kiss Béla, Kozma Attila, Mészáros Zoltán

                                                                                                                                   

TKM Bizottság ülései

 

2022. április 25.

Meghívó

Az előterjesztések a 2022. április 27-i testületi ülésnél megtalálhatók!

Jegyzőkönyv

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2022. március 28.

Meghívó

Az előterjesztések a 2022. március 30-i testületi ülésnél megtalálhatók!

Jegyzőkönyv

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2022. február 21.

Meghívó

Az előterjesztések a 2022. február 23-i testületi ülésnél megtalálhatók!

Jegyzőkönyv

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2022. január 24.

Meghívó

Az előterjesztések a 2022. január 26-i testületi ülésnél megtalálhatók!

Jegyzőkönyv

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2021. november 22.

Meghívó

Az előterjesztések a 2021. november 24-i testületi ülésnél megtalálhatók!

Jegyzőkönyv

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2021. október 25.

Meghívó

Az előterjesztések a 2021. október 27-i testületi ülésnél megtalálhatók!

Jegyzőkönyv

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2021. szeptember 27.

Meghívó

Az előterjesztések a 2021. szeptember 29-i testületi ülésnél megtalálhatók!

Jegyzőkönyv

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2021. június 21.

Meghívó

Az előterjesztések a 2021. június 23-i testületi ülésnél megtalálhatók!

Jegyzőkönyv

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2020. NOVEMBER 04-TŐL NEM VOLTAK, TEKINTETTEL  A KIHIRDETETT VESZÉLYHELYZETRE!!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2020. november 02.

Meghívó

A további előterjesztések a 2020. november 04-i testületi ülésnél megtalálhatók!

Jegyzőkönyv

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2020. szeptember 28.

Meghívó

A további előterjesztések a 2020. szeptember 28-i testületi ülésnél megtalálhatók!

Jegyzőkönyv

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2020. július 27.

Meghívó

A további előterjesztések a 2020. június 24-i testületi ülésnél megtalálhatók!

Jegyzőkönyv

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2020. június 22.

Meghívó

1.) Mezőőrség beszámolója

Beszámoló a külterületi utak állapotáról

2.) Illegális hulladéklerakókról való tájékoztató

3.) Közterület-felügyelet és a településőrök beszámolója

A további előterjesztések a 2020. június 24-i testületi ülésnél megtalálhatók!

Jegyzőkönyv

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2020. MÁRCIUS 16-JÚNIUS 20-IG NEM VOLTAK, TEKINTETTEL  A KIHIRDETETT VESZÉLYHELYZETRE!!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2020. március 16.

Elmaradt!

Meghívó

1.) Mezőőrség beszámolója

Beszámoló a külterületi utak állapotáról

2.) Illegális hulladéklerakókról való tájékoztató

3.) Közterület-felügyelet és a településőrök beszámolója

A további előterjesztések a 2020. március 18-i testületi ülésnél megtalálhatók!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2020. február 25.

Meghívó

1.) A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2020. évi munkaterve

Az előterjesztések a 2020. február 26-i testületi ülésnél megtalálhatók!

Jegyzőkönyv

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2019. november 25.

Meghívó 

Az előterjesztések a 2019. november 27-i testületi ülésnél megtalálhatók!

Jegyzőkönyv

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2019. szeptember 23.

Meghívó

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

1.)            Elővásárlási jogról való lemondás (1255/2 hrsz-ú földterület)

2.)            Belterületbe csatolási kérelmek (0221/44, 035/2 és 035/6, valamint 0240/35-37 hrsz)

3.)            Egyebek

Jegyzőkönyv

Határozat


 

2019. JÚNIUS 24.

Meghívó

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

1.)             Helyi védelem törlésére vonatkozó kérelem (Rákóczi u. 11.)

2.)             Telekösszevonás Fő út 56-58. (Polgármesteri Hivatal

3.)             Fő út 888-889 hrsz-ú ingatlanokon parkoló kialakítása, épület bontás

4.)             Somogyi Béla u. – Kossuth Lajos u. területcsere (településközpont kialakításához)

5.)             Belterületbevonási kérések megtárgyalása (Surányi, Garai, Kiss Tamás …)  

6.)             Egyebek

 

Jegyzőkönyv

Határozat

2019. április 29.

Meghívó

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

1.) Beszámoló a Polgárőrség tevékenységéről

2.) Közterület elnevezése

3.) DAKÖV Kft. víz- és szennyvízhálózat bővítés tervezése

4.) Egyebek

 

Jegyzőkönyv

Határozat

2019. március 25.

 

Meghívó

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

 

1.)            Mezőőri beszámoló

2.)            Helyi védelem törtélésére irányuló kérelem (Széchenyi u. 20.) 

3.)            Egyebek:

–       TE SZEDD! szemétszedés ajándékfelajánlás kisorsolása

Jegyzőkönyv

Határozat

 

 

 

 

 

2019. február 25.

 

Meghívó

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

1.)            Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadásának véleményezése

2.)            HÉSZ rendelet elfogadásának véleményezése

3.)            Egyebek

Zárt ülés:

4.)            Vagyoni ügyek (ingatlanvásárlásra érkezett ajánlatok) - véleményezés

 

Jegyzőkönyv 

Határozat


 

 

 

 

 

2019. január 21.

Meghívó

NAPIREND:
Nyilvános ülés:

1.) Alsónémedi Nagyközség helyi építési szabályzat és szabályozási terv felülvizsgálat során beérkezett vélemények elfogadása

Az ülés határozatképtelenség miatt elmaradt!

Határozatok

Jegszőkönyv 

 

2018. november 26.

Meghívó

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

1.)             Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója - véleményezés

2.)             4604 jelű országos közút elnevezése

3.)             Belterületbe csatolási kérelem (061/33 hrsz)

4.)             Egyebek

Zárt ülés:

5.)             Vagyoni ügyek (ingatlanvásárlási, -eladási ügy)

Határozatok

Jegszőkönyv 

 

2018.október 29.

 

Meghívó

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

1.)            HÉSZ véleményezése

2.)            Településközpont közlekedésfejlesztési tanulmánytervének véleményezése

3.)            Csapadékvíz elvezetés pályázatának  előkészítése

4.)            Alsónémedi 061/5 és 061/6 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolása  

5.)            Egyebek

Határozatok

Jegszőkönyv 

 

 

2018.szeptember 24. 

 

Meghívó

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

1.)             Beszámoló a Mezőőri Szolgálat tevékenységéről

2.)             2716 és 2721 hrsz-ú utak tulajdonba vétele ajándékozással

3.)             Belterületbe csatolási kérelem (0322/1-3 hrsz)

4.)             Elővásárlási jogról való lemondás (0204/60 hrsz-ú földterület)

5.)             057 hrsz-ú út elnevezése (Penny út)

6.)             Lakóterület fejlesztés feltételeinek meghatározása

7.)             Téli síkosságmentesítés

8.)             Egyebek

 

Határozatok

Jegszőkönyv 

 

2018. június 25.


 

Meghívó

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

1.)            Települési úthálózat forgalmi rendjének felülvizsgálata – véleményezés

2.)            Belterületbe csatolási kérelem (081/135-138 hrsz) – véleményezés

3.)            Egyebek

 

Határozatok

Jegyzőkönyvek

 

 

 

 

 

2018. április 23.

Meghívó

Nyílt ülés: 

1.)            Beszámoló a Polgárőrség tevékenységéről

2.)            Településképi rendelet (TKR) elfogadása

3.)            117/2010. (IV. 30.) sz. önkormányzati határozat módosítása (belterületbevonás)

4.)            Kamerarendszer fejlesztése

5.)            Egyebek

Határozatok

Jegyzőkönyvek

 

         TKM Bizottság 2018. évi ülései

2018. március 26.

Meghívó

Nyílt ülés: 

1.)          Mezőőrség beszámolója

2.)          Napelempark létrehozása a 0263/14 hrsz-ú ingatlanon – véleményezés

3.)          Pályázaton való indulásról döntés (belterületi utak felújítása) – véleményezés

4.)          Járdaépítés a Haraszti út Deák F. u. – Arany J. u. közötti szakaszán – véleményezés

5.)          Egyebek

Zárt ülés: 

6.) Ingatlan vásárlással kapcsolatos ügyek 

 

Határozatok

Jegyzőkönyvek

TKM Bizottság 2018. évi ülései

2018. február 26.

Meghívó

1.) Elővásárlási jogról való lemondás (földterület)

2.)Településképi rendelet partnerségi egyeztetési eljárás lezárása

3.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása – véleményezés: előterjesztés   -  rendelet-tervezet  - táblázatok:   1.  2.  3.  4.  5.  6.  

intézményi kérések - egyéb kérések 

4.) Egyebek


Határozatok

Jegyzőkönyvek


2018.február 12.

Meghívó

1.) Településarculati Kézikönyv (TAK) elfogadása előterjesztés, TAK – véleményezés

2.) Településszerkezeti Terv (TSZT) elfogadása – véleményezés

3.) Veresmarty J. utca kiépítésére útépítési érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása – véleményezés

4.) Egyebek

Határozatok

Jegyzőkönyvek


2017. évi TKM Bizottsági ülések >>>

2016. évi TKM Bizottsági ülések >>>

A TKM Bizottság korábbi üléseinek dokumentumai >>>


 

A Képviselő-testület és a Bizottságok elérhetősége:

2351 Alsónémedi, F? út 58.  (2351 Alsónémedi, Pf.: 1.)
Tel.: 29/337-101, 29/337-362
Fax.: 29/337-250
E-mail: alsonemedi@upcmail.hu


Keresés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsónémedi Nagyközség – © 2010-2023 minden jog fentartva – oldaltérkép