Eseménynaptár

 

Keresés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

A Bizottság tagjai:

Elnök: dr. György Balázs
Tagok: Józan Menyhért, Kozma Miklós, dr. Nagy Vilmos, Molnár Krisztián, Pálos Ferenc, Sándor Miklós


PJÜT Bizottság ülései

 

2022. május 25.

Meghívó

Az előterjesztések a 2022. május 25-i testületi ülésnél megtalálhatók!

JEGYZŐKÖNYV

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2022. április 26.

Meghívó

Az előterjesztések a 2022. április 27-i testületi ülésnél megtalálhatók!

JEGYZŐKÖNYV

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2022. március 29.

Meghívó

Az előterjesztések a 2022. március 30-i testületi ülésnél megtalálhatók!

JEGYZŐKÖNYV

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2022. február 22.

Meghívó

Nyilvános ülés:

A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2022. évi munkaterve

Az előterjesztések a 2022. február 23-i testületi ülésnél megtalálhatók!

JEGYZŐKÖNYV

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2022. február 15. 

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.) Alsónémedi, Fő út 52. sz. üzlethelység bérbeadására pályázat kiírása

JEGYZŐKÖNYV

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2022. január 25.

Meghívó

Az előterjesztések a 2022. január 26-i testületi ülésnél megtalálhatók!

JEGYZŐKÖNYV

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2021. december 09.

Meghívó

Az előterjesztések a 2021. december 09-i testületi ülésnél megtalálhatók!

JEGYZŐKÖNYV

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2021. november 23.

Meghívó

Az előterjesztések a 2021. november 24-i testületi ülésnél megtalálhatók!

JEGYZŐKÖNYV

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2021. november 10.

Meghívó

Az előterjesztések a 2021. november 10-i testületi ülésnél megtalálhatók!

JEGYZŐKÖNYV

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2021. október 26.

Meghívó

6.) Az Abéva Kft. III. negyedéves beszámolója

Az előterjesztések a 2021. október 27-i testületi ülésnél megtalálhatók!

JEGYZŐKÖNYV

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2021. október 21.

Meghívó

Az előterjesztések a 2021. október 21-i testületi ülésnél megtalálhatók!

JEGYZŐKÖNYV

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2021. szeptember 28.

Meghívó

Az előterjesztések a 2021. szeptember 29-i testületi ülésnél megtalálhatók!

JEGYZŐKÖNYV

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2021. szeptember 01.

Meghívó

Az előterjesztések a 2021. szeptember 01-i testületi ülésnél megtalálhatók!

JEGYZŐKÖNYV

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2021. június 22.

Meghívó

4.) Az ABÉVA Kft 2021. évi I. negyedéves beszámolója

17.) Orvosi rendelő helyiségbérlet (gyógymasszőr, sebész)

Az előterjesztések a 2021. a június 23-i testületi ülésnél megtalálhatók!

JEGYZŐKÖNYV

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2020. NOVEMBER 04-TŐL NEM VOLTAK, TEKINTETTEL  A KIHIRDETETT VESZÉLYHELYZETRE!!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2020. november 03.

Meghívó

Az előterjesztések a 2020. november 04-i testületi ülésnél megtalálhatók!

JEGYZŐKÖNYV

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2020. szeptember 29.

Meghívó

4.) ABÉVA Kft. 2020. I. félévi beszámolója

Az előterjesztések a 2020. szeptember 29-i testületi ülésnél megtalálhatók!

JEGYZŐKÖNYV

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2020. szeptember 16.

Meghívó

Az előterjesztés a 2020. szeptember 16-i testületi ülésnél megtalálható!

JEGYZŐKÖNYV

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2020. július 28.

Meghívó

Az előterjesztések a 2020. július 29-i testületi ülésnél megtalálhatók!

JEGYZŐKÖNYV

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2020. június 23.

Meghívó

18.) Fő út 52. sz. alatti üzlethelyiség további bérbeadása (Dél-100 Kft. kérése) 

Az előterjesztések a 2020. június 23-i testületi ülésnél megtalálhatók!

JEGYZŐKÖNYV

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2020. MÁRCIUS 17-JÚNIUS 20-IG NEM VOLTAK, TEKINTETTEL  A KIHIRDETETT VESZÉLYHELYZETRE!!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2020. március 17.

Az ülés a koronavírus járványra tekintettel elmaradt!

Meghívó

Az előterjesztések a 2020. március 18-i testületi ülésnél megtalálhatók!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 2020. február 25.

Meghívó

1.) A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2020. évi munkaterve

20.) Fő út 52. sz. alatti üzlethelyiség bérbeadása 

Az előterjesztések a 2020. január 29-i testületi ülésnél megtalálhatók!

JEGYZŐKÖNYV

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2020. január 28.

Meghívó

Az előterjesztések a 2020. január 29-i testületi ülésnél megtalálhatók!

JEGYZŐKÖNYV

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2019. december 12.

Meghívó

Az előterjesztések a 2020. ecember 12-i testületi ülésnél megtalálhatók!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2019. november 26.  

Meghívó

Az előterjesztések a 2019. november 25-i testületi ülésnél megtalálhatók!

JEGYZŐKÖNYV

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2019. szeptember 24. 

MEGHÍVÓ

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

1.)             Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói a 2018-as évről – véleményezés

-Alsónémedi községért közalapítvány

-iskola

-Révfülöp

2.)             Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása – véleményezés

3.)             A 2019. évi költségvetés II. módosítása – véleményezés

4.)             Bursa Hungarica 2020. évi pályázathoz való csatlakozás  – véleményezés

5.)             Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközmű-rendszer 2020-2034. közötti gördülő fejlesztési terve – véleményezés

6.)             Elővásárlási jogról való lemondás (1255/2 hrsz-ú földterület) – véleményezés

7.)             Fő út 73-75. parkoló építés, csapadékvíz elvezetés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról  – véleményezés

8.)             Templom utca burkolat felújítás, járdaépítés, vízelvezetés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról – véleményezés

9.)             Haraszti úti járda felújításának tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról – véleményezés

10.)          Háromoldalú megállapodás megkötése (albérleti hozzájárulás rendőrség) – véleményezés

11.)          Területátadás a Magyar Államnak (út céljára) – véleményezés

12.)          Polgármesteri Hivatal kiviteli tervek és településközpont belső úthálózati koncepcióterv tervezőjének megbízása – véleményezés

13.)          Az ABÉVA Kft. működésével kapcsolatos szerződések – véleményezés

14.)          Az ABÉVA Kft. 2019. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolója

15.)          Egyebek

Határozatok

Jegyzőkönyv

 

 

2019. július 30. 

 

MEGHÍVÓ

NAPIREND:
Nyilvános ülés:   

1.)             Az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének módosítás

2.)             Alsónémedi Fő út 73-75. sz. alatti ingatlanon parkoló kialakítása (épületbontás és parkoló építés kivitelezése) közbeszerzés indítása

3.)             Orvosi rendelő kertépítő kiválasztása

4.)             Orvosi rendelő berendezés beszerző kiválasztása

5.)             Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda (Szent István tér) csapadékvíz gyűjtő rendszer és drainblokk szivárgó kivitelezőjének kiválasztása

 Határozatok

Jegyzőkönyv

  PJÜT Bizottság ülései

2019. JÚNIUS 25. 

 

MEGHÍVÓ

NAPIREND:
Nyilvános ülés:

1.)            DAKÖV Kft. beszámolója

2.)            Volánbusz járatok útvonalmódosítási javaslata

3.)            2019. évi költségvetés I. módosítása    

4.)            Sportcsarnok tetőtér javítás, beázás megszüntetés - tájékoztatá

5.)            Telekösszevonás Fő út 56-58. (Polgármesteri Hivatal)

6.)            Fő út 888-889 hrsz-ú ingatlanokon parkoló kialakítása, épület bontás

7.)            Somogyi Béla u. – Kossuth Lajos u. területcsere (településközpont kialakításához)

8.)            Illegális hulladéklerakók felszámolása

9.)            Konyhabővítés tervezőjének megbízás

10.)         Óvoda bővítés tanulmányterv tervezői megbízás (Rákóczi utca)

11.)         Kerékpárút nyomvonalának önkormányzati tulajdonba és kezelésbe vétele

12.)          Egyebek

Határozatok

Jegyzőkönyv

 

 


2019. május 22.

MEGHÍVÓ

NAPIREND:
Nyilvános ülés:

1.)            A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázaton való indulás és önerő biztosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester 

HATÁROZAT

JEGYZŐKÖNYV

 

 

2019. április 29.

MEGHÍVÓ

NAPIREND:
Nyilvános ülés:

1.) Beszámoló a temetkezési közszolgáltatás helyzetéről

2.) Beszámoló az ASE tevékenységéről, ASE támogatásának kiegészítése

3.) Beszámoló az AVE tevékenységéről

4.) ABÉVA Kft. 2019. évi üzleti terv módosítása

5.) Beszámoló az ABÉVA 2018. évi tevékenységéről  

6.) ABÉVA Kft. 2019. I. negyedéves beszámolója

7.) Gyermekorvos kamatmentes kölcsön kérelme

8.) Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása: SZÖVEGES RÉSZ    TÁBLÁZATOK

9.) Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól

10.) Döntés a Nagygödör tér bekerítésének előkészítéséről

11.) Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása

12.) Polgármesteri keret meghatározása (egyéb civil szervezetek támogatására)

13.) DAKÖV Kft. víz- és szennyvízhálózat bővítés tervezése

14.) DAKÖV Kft. megbízása az orvosi rendelő közműépítésének kivitelezésére

15.) Uszoda tervezőjének kiválasztása

16.) Alsónémedi Templom utca felújítása és a Fő utca 87-Halászy utca között kerékpárút építés kivitelezés közbeszerzési eljárás indítása

17.) Alsónémedi Haraszti úti járda felújításának közbeszerzési eljárás indítása

18.) A közterületek használatáról, valamint az utcanév és házszám táblákról szóló 8/2005. (VII. 08.) rendelet módosítása

19.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár klimatizálás kivitelezőjének kiválasztása

20.) Konyha részére kombinált sütő vásárlása

21.) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázaton való indulás

22.) Egyebek

 

Határozatok

Jegyzőkönyv 

 


2019. március 26.

MEGHÍVÓ

NAPIREND:
Nyilvános ülés:

1.) Beszámoló a főépítész tevékenységéről – véleményezés   

2.) Iskolaépület beázásával kapcsolatos tájékoztatás – véleményezés

3.) ABÉVA Kft. finanszírozása – véleményezés  -  kérelem

4.) ABÉVA Kft. ügyvezetőjének díjazása és jutalmazása – véleményezés

5.) A Polgármester jutalmazására javaslattétel – véleményezés

6.) Az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása – véleményezés

7.) Közterület felügyelők részére gépkocsivásárlásról való döntés – véleményezés

8.) Önkormányzati tulajdonú gépkocsi (településőr) üzembentartói szerződése a Polgárőrséggel – véleményezés

9.) Bölcsőde építés kivitelezés tárgyú közbeszerzés lezárása – véleményezés

10.) „Halászy Károly utca és Rákóczi utca útfelújítás” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása – véleményezés

 

11.) Beszámoló Nagyajta 2018. évi támogatásának felhasználásáról – véleményezés

12.) Építéshatósági együttműködés megszüntetése – véleményezés

13.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése – véleményezés

14.) Egyebek

Határozatok

Jegyzőkönyv 

2019. február 26.

MEGHÍVÓ

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

1.)             A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2019. évi munkaterve

2.)             Fő út 52. sz. alatti üzlethelyiség bérbeadása

3.)             A 2018. évi költségvetés V. módosítása – véleményezés

4.)             Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása – véleményezés

5.)             ABÉVA Kft. tőketörlesztés támogatása – véleményezés

6.)             Az Általános Iskola aulájában tartandó lakodalmak bérleti díjának megállapítása 2019. évre

7.)             Közérdekű kötelezettségvállalás (PennyMarket Kft. kerékpárút) – véleményezés

8.)             Sportegyesületek támogatási kéréseinek elbírálása – véleményezés

9.)             Beszerzések, kivitelezések ajánlattevőinek kiválasztása – véleményezés

10.)          Halászy Károly utca és a Rákóczi Ferenc utca műszaki ellenőr kiválasztása

11.)          HÉSZ rendelet elfogadása – véleményezés

12.)          Két csoportszobás mini bölcsőde építésének műszaki ellenőri kiválasztása

13.)          Haraszti úti járda, településkapu (sziget) tervezőjének kiválasztása

14.)          Tervezői megbízások (uszoda, Schuler-csarnok területe, új Polgármesteri Hivatal épülete) – véleményezés

15.)          Településközpont fejlesztési tervéhez kapcsolódó közlekedésfejlesztési engedélyezési tervek tervezőjének kiválasztása – véleményezés

16.)          Orvosi rendelő burkolat típus változás költségnövekedése – véleményezés

17.)          Monori Katasztrófavédelem támogatása – véleményezés

18.)          Választási hirdetések megjelentetése az Alsónémedi Hírmondóban – véleményezés

Zárt ülés:

19.)         Vagyoni ügyek (ingatlanvásárlásra érkezett ajánlatok) - véleményezés

20.)          Vagyonnyilatkozatok formai ellenőrzése és nyilvántartásba vétele

Határozat

Jegyzőkönyv

 

2019. január 21.

MEGHÍVÓ

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

1.) A Pénzügyminisztérium által Alsónémedi Önkormányzati települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén kiírásra kerülő pályázaton való indulás

2.) Tájékoztató az ÁSZ utóellenőrzésének jelentéséről

3.) Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítása

4.) Az Alsónémedi Szabadság tér- Déli belterület határ közötti Egyesített járda és kerékpárút építés kivitelezői szerződés módosítása

Zárt ülés:

5.) Ingatlanvásárlásra felajánlás

Határozatok

Jegyzőkönyv 

2018. évi PJÜT Bizottsági ülések >>>

2017. évi PJÜT Bizottsági ülések >>>

2016. évi PJÜT Bizottsági ülések >>>


Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság korábbi üléseinek dokumentumai (2011.01.12-2015.12.10.)


A Képviselő-testület és a Bizottságok elérhetősége:

2351 Alsónémedi, Fő út 58.  (2351 Alsónémedi, Pf.: 1.)
Tel.: 29/337-101, 29/337-362
Fax.: 29/337-250
E-mail: alsonemedi@alsonemedi.hu


Keresés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsónémedi Nagyközség – © 2010-2024 minden jog fentartva – oldaltérkép