Eseménynaptár

 

Keresés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Központi Orvosi Rendelő

A Nemzetgazdasági Minisztérium döntése alapján a Központi Orvosi Rendelő megépítésére Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 124.169.136 Ft támogatásban részesült. A pályázati támogatáson túl a megépítéshez szükséges önerőt az önkormányzat biztosítja.

A jelenlegi egészségügyi alapellátás - gyermekorvos és védőnők kivételével -, tehát a 2 háziorvos és fogorvos költözik majd egy új, modern, központi épületbe, a Fő útra (volt Tejüzem területére). Az épületben vérvételre, szűrésekre, gyógytornára, szakrendelésre alkalmas helyiségek is kialakításra kerülnek. A szakrendelő konkrét funkcióiról és annak rendszerességéről folynak az egyeztetések. Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy kihasználja majd az új épület lehetőségeit, hogy az minél inkább kiszolgálja a település lakóinak egészségmegőrzését, egészségügyi ellátását.

Látványtervek:

A terveket a Farkas Építésziroda készítette. A kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárást bonyolít le az Önkormányzat. A beruházás tervezett befejezése: 2019. augusztus.

A projekt társadalmi-gazdasági hatásai

A kialakításra kerülő központi orvosi rendelő komplex fejlesztés lesz, mely szemléletében a jövőnek épül, kielégítve a jelen igényeit is. Amint az engedélyezési tervdokumentációban is látható két háziorvos, egy fogorvos, egy multifunkcionális helyiség, az orvosi ügyelet helyiségei és további szakorvosi tevékenységnek helyt adó helyiség (vérvétel) kerül kialakításra az épületben. Az épület úgy került kialakításra, hogy a különböző ellátások ne zavarják egymás működését.

Az épített infrastruktúra kialakításán felül fontos cél a prevenció és a szűrővizsgálatok kiterjesztése további területekre. További fontos cél, hogy a beruházással, a fejlettebb eszközök megvásárlásával a háziorvosok által helyben elkezdett és befejezett ellátások aránya növekedjen.

A projekt társadalmi hatását erősíti, hogy az Önkormányzat saját erejéből finanszírozott szűrővizsgálatokat további vizsgálatokkal lehet kibővíteni, erre rendelkezésre fog állni egy modern infrastruktúra.

A multifunkcionális helyiség lehetőséget ad arra, hogy a megelőző tevékenységben fontos részfeladatokat ellátó szakemberek (pszichológus, gyógytornász, dietetikus, masszőr, stb.) még inkább részei legyenek az egészségügyi rendszernek, ezáltal javuljon az ellátás minősége, és közvetlen konzultáció is kialakuljon a szakterületek között.

A szakorvosi jellegű rendelések közül a nőgyógyászati lenne az egyik legfontosabb, hiszen éveken keresztül működött a településen ilyen szakorvos. Szándék, hogy heti egy alkalommal legyen ilyen vizsgálat. 

A projekt környezeti fenntarthatósága hatása

Az épület az újonnan kialakításra kerülő településközpontban fog elhelyezkedni. A tervezési programban az önkormányzat feltételül szabta a természetes anyaghasználatot, a gazdaságos működtetést, a meglévő épített környezetbe való illeszkedés megfelelőségét, a zöldterületek  minőségének nagymértékű növelését. Ennek megfelelően az épület fűtési/hűtési rendszerét megújuló energiát alkalmazó levegő-levegő hőszivattyú fogja biztosítani. A rendszer a létrehozott/felhasznált energiát tekintve rendkívül hatékonynak és környezetbarátnak mondható.

Az önkormányzat indulni szeretne a KEHOP-1.2.1 pályázaton, melynek keretében klímastratégiát, sérülékenységi vizsgálatot készít és a településközpont kialakításánál tekintettel kíván lenni az adaptációs lehetőségekre, a jövőben várható hőhullámok, villámárvizek hatásának csökkentését, illetve a klímaváltozás egészségügyi hatásainak csökkentését is célul tűzi ki. Így közvetve és közvetlenül is hozzájárul a beruházás a környezeti fenntarthatósághoz és a lakosság egészségi helyzetének, életminőségének javításához.

A létesítmény tetőszerkezete alkalmas lesz napelemek elhelyezésére.

A tető kialakítása során a HÉSZ-nek megfelelő mértékben zöldtető kerül kialakításra, az épület tetőszerkezetéről lefolyó víz az épület körül elhelyezkedő zöldterületeket fogja öntözni. Az épület körül árnyékolást biztosító fák kerülnek ültetésre.

A kivitelezés folyamán törekedni fogunk újra felhasznált anyagok, környezetbarát anyagok alkalmazására.

A projekt esélyegyenlőségre gyakorolt hatása

A beruházás tervezése során rehabilitációs környezettervező szakmérnök került bevonásra, az engedélyes terv tartalmaz akadálymentes tervfejezetet. A projekt teljes körűen akadálymentes.

A projekt hatására a közszolgáltatások elérhetősége, akadálymentes megközelíthetősége javulni fog a településen, hiszen a meglévő rendelők nem közelíthetők meg akadálymentesen.

A kialakításra kerülő parkolók közül lesz mozgássérülteknek fenntartott is, a parkoló és az épület bejárata között akadálymentes feljáró épül. Az épületben mozgássérült mellékhelyiség épül, a tájékozódást segítő vezetősávok létesülnek.

Az épület akadálymentesítésén túl a projekt az alábbi célcsoportok tekintetében fogja az esélyegyenlőséget kifejezetten segíteni: idősek, nehéz anyagi helyzetben lévők, munkavállalók.

A központi orvosi rendelő illetve az abban elérhető új szolgáltatások – orvosi ügyelet, szakorvosi rendelés, prevenció, rehabilitáció – segíti azokat a nehezebb anyagi helyzetben élőket, akiknek a dabasi Szakorvosi Rendelőbe, vagy az ócsai ügyeletre, vagy budapesti rendelőkbe való bejutás nehézkes. A lakosság munkaidejét is figyelembe vevő rendelési idő kialakítása szintén a nagyobb esélyegyenlőséget biztosítja (nem kell szabadságot kivenni például ahhoz, hogy az idős szülőt elkísérjék a rendelésre, azt munkaidő után is meg tudják oldani.)

Az új, központi orvosi rendelő mind az idősek, mind a kisgyermekes családok, mind a nők, mind a  mélyszegénységben élők – mint esélyegyenlőségi célcsoportok - helyzetét javítja hiszen megkönnyíti az egészségügyi alapellátáshoz való hozzáférésüket.

Helyszínrajz

Földszínti alaprajz

Tetőtéri alaprajz

Építési engedély

 

Egyéb dokumentumok: 

1. Támogatói okirat

2. műszaki ellenőr

3. közbezserzés tárgy szerinti műszaki ellenőr 

4. projektmenedzser kiválasztása 

Keresés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsónémedi Nagyközség – © 2010-2023 minden jog fentartva – oldaltérkép