Alsónémedi nagyközség: Akadálymentes oldal

Vissza

Elérhetőségek

Polgármesteri Hivatal

Cím: 2351 Alsónémedi, Fő u. 58.
Levelezési cím: 2351 Alsónémedi, Pf: 1.
Telefon: 29/337-101
Fax: 29/337-250
E-mail: alsonemedi@alsonemedi.huÜgyfélfogadási rend:

Hétfő  : 8-12, 13-17:30 óráig
Szerda: 8-12, 13-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig

 

Elérhetőségek, ellátott ügycsoportok:

Vincze József  polgármester 

(29)337-101/11

polgarmester@alsonemedi.hu

Önkormányzat, képviselőtestület vezetése, képviselete, munkáltatói feladatok ellátása

 

dr. Percze Tünde  jegyző 

(29)337-101/11

jegyzo@alsonemedi.hu

Polgármesteri Hivatal vezetése, államigazgatási, önkormányzati ügyek 

 

Győrvári István Lászlóné szervezési ügyintéző

(29)337-101/11

gyorvarine@alsonemedi.hu

Képviselő-testületi és bizottsági munka titkársági feladatai, Hírmondó, közadattár, nyilvánosság biztosítása

 

Zagyva Gabriella környezetvédelmi és pályázati ügyintéző

(29)337-101/11

zagyva.gabriella@alsonemedi.hu

Pályázatok,   környezetvédelemi  ügyek, képviselő-testületi és bizottsági munka titkársági feladatai

 

Nagy Ibolya  hatósági csoportvezető 

(29)337-101/16

kozmane.ibolya@alsonemedi.hu

Szociális,  ipar-kereskedelmi ügyek, anyagkönyvi ügyek

 

Somogyi Istvánné igazgatási ügyintéző

(29)337-101/16

ida.varga@alsonemedi.hu

Anyakönyv, birtokvédelem, gyámügy, népesség-nyilvántartás, iktatás

 

Kiss Melinda igazgatási ügyintéző

(29)337-101/16

kiss.melinda@alsonemedi.hu

Hagyatéki ügyek, földügyek, egyéb hirdetmények

 

Dencsik Pálné adóügyi ügyintéző

(29)337-101/19

dencsikne@alsonemedi.hu

gépjárműadó, adó- és értékbizonyítványok kiállítása (hagyaték, ingatlan értékelés), adóigazolások 

 

Somogyiné Kiss Ida adóügyi ügyintéző

(29)337-101/19

somogyine@alsonemedi.hu

Iparűzési adó, építményadó, föld bérbeadás után fizetendő SZJA, felszámolások, végrehajtás, adóigazolások

 

Jakab Ágnes adóügyi ügyintéző

(29)337-101/19

jakabagnes@alsonemedi.hu

Idegenforgalmi adó, mezőőri járulék, adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása, letiltások

 

Szabóné Bán Julianna  műszaki csoportvezető 

(29)337-101/15

szabone.juli@alsonemedi.hu

Településrendezési-, -fejlesztési ügyek, szakhatósági állásfoglalások kiadása, polgári védelem

 

Brabanti József műszaki ügyintéző

(29)337-101/22

brabanti@alsonemedi.hu

Településfejlesztési, beruházási, közútkezelői ügyek

 

Molnár Ákos műszaki ügyintéző

(29)337-101/22

molnar.akos@alsonemedi.hu

Település-üzemeltetés (önkormányzati épületek utak karbantartása), közútkezelői ügyek, közmunkára ítéltek ügyei

 

Bodó Zoltán közterület-felügyelő

(29)337-101/15

bodo.zoltan@alsonemedi.hu

közterület-felügyelet

 

Bai-Rácsai Tünde  pénzügyi csoportvezető

(29)337-101/17

baine.tunde@alsonemedi.hu

Költségvetés, beszámolók, zárszámadás, pénzügyi vezetői feladatok

 

Szamay Andrea pénzügyi ügyintéző

(29)337-101/17

szamay.andrea@alsonemedi.hu

Munkaügyi feladatok, bér könyvelése, gyulai ingatlan (üdülő) ügyeinek intézése

 

Bainé Nagy Julianna pénzügyi ügyintéző

(29)337-101/17

baine@alsonemedi.hu

Pénztár, személyi juttatások számfejtése, szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása

 

Kerekes Sándorné pénzügyi ügyintéző

(29)337-101/17

kerekesne@alsonemedi.hu

Könyvelés, vevőszámlák kiállítása, utalások

 

Jobbágy Anikó pénzügyi ügyintéző

(29)337-101/17

jobbagy.aniko@alsonemedi.hu

Leltározás, selejtezés, kötelezettségvállalás nyilvántartása, könyvelés

 

Szotyori-Kozma Márta pénzügyi ügyintéző

 (29)337-101/17

szotyorimarta@alsonemedi.hu

Számlák iktatása, kötelezettségvállaláshoz kapcsolása

 

A Polgármesteri Hivatalban található egyéb ügyintézési lehetőségek: 

Baracsi Judit építéshatósági ügyintéző

(29)337-101/20

(70)456-7377

baracsi.judit@gyal.hu

Építési- és használatbavételi ügyek, hatósági bizonyítványok

Ügyfélfogadás:hétfő 13-17.30; szerda 12.30-16 óráig az udvari épületben

 

Szabóné Szikora Csilla

Gyáli Járási Hivatal, szociális ügyintéző

(29)337-101/14

(20)449-2202

szikora.csilla@gyal.pmkh.gov.hu

Aktív korúak ellátásának megállapítása, ápolási díj, családtámogatási kérelem befogadása, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, egyéb igazgatási ügyek, időskorúak járadéka, közgyógyászati ellátás megállapítása, tájékoztatás és dokumentumok átvétele

Ügyintézés: hétfőn 12.30-17.30; péntek 8-12 óráig az udvari épületben

 

Egyéb elérhetőségek:

Mezőőrök:

Wellmann Ferenc: +36-30-488-3587 (+36-30-617-2224)

Garai Miklós +36-70-382-0057 (+36-30-857-6195)

Gödöllei Attila +36-30-423-2215

Nébel Norbert +36-70-4911-039

 

Közterület-felügyelő: 

Bodó Zoltán  +36-30-503-6739

 

Településőr: 

Dernóczi Zoltán +36-30-321-2795

 

Körzeti megbízottak:

Tóth Gábor r. törzszászlós +36-20-489-67-21

Szadai Attila +36-20-489-67-22